Vlaanderen
Klasse.be

Specialist

“Zonder leraren geen democratie”

  • 30 april 2024
  • 6 minuten lezen

Voor het eerst stemmen ook 16- en 17-jarigen. Toch blijft het in de klas soms stil rond politiek. Omdat leraren het gepolariseerde debat niet willen oppoken. Politicoloog Carl Devos: “Jongeren móeten de kans krijgen om van mening te verschillen, ook als dat botst. De democratie blijft alleen overeind als we eraan werken. Leraren spelen daarin een cruciale rol.”

politicoloog Carl Devos
Carl Devos, politicoloog en hoogleraar (UGent): “Jongeren zijn vatbaar voor zwart-witdenken. Toon ze dat de wereld vol grijstinten zit.”

Carl Devos, politicoloog en hoogleraar (UGent): “Verkiezingsjaar of niet: politiek en democratie zouden sowieso aan bod moeten komen in de klas. Maar door de stemplicht vanaf 16 dringt de vraag zich nog sterker op. De situatie is ongezien: bijna 900.000 jongeren duiken voor het eerst het stemhokje in. Er komen uitzonderlijk veel nieuwe kiezers bij omdat er een bijzonder lange periode van 5 jaar zonder verkiezingen was. En omdat we nu ook minderjarigen betrekken.”

“Heel veel jongeren verschijnen helaas onvoorbereid aan de start van het democratische proces. Niet elke ouder is in staat om zijn kind op die taak voor te bereiden. Wie die ongelijkheid kan uitwissen? Zoals zo vaak: de leraar. Een stevige kluif, want dat vraagt kennis van ons politiek systeem en van de actualiteit, en de vaardigheden om een discussie te modereren en je neutraal op te stellen.”

Niet elke leraar staat te springen om politieke thema’s aan te snijden in de klas. Begrijp je dat?

Carl Devos: “Zeker. Ik hoop dat elke leerling de school verlaat met voldoende politieke geletterdheid. Maar de realiteit is anders. De werking van onze parlementaire democratie of ons kiessysteem? Al is inzicht in de grote principes belangrijker dan feitenkennis: dat blijft zware kost voor élke tiener, en erg theoretisch voor leerlingen die voor een meer praktische richting kozen. En dan reken je die 1 op de 7 schoolverlaters nog niet.”

“Dat politieke kluwen is echter niet de hoofdreden voor leraren om politiek te mijden. Het maatschappelijk debat polariseert, en dat voel je ook in de klas. Als volwassenen er steeds minder in slagen om respectvol van mening te verschillen, als sociale media veranderen in bubbels van het eigen grote gelijk, hoe kan je dan van jongeren verwachten dat ze constructief debatteren met leeftijdsgenoten? En kan je van leraren vragen dat ze zich in dat mijnenveld wagen?”

Ruben Mersch

Debat in de klas?

Hoe laat je leerlingen in discussie gaan over complexe thema’s als klimaat of migratie? Filosoof Ruben Mersch toont in het Sint-Guido-instituut in Anderlecht hoe je dat aanpakt. Bekijk de video.

En toch is net dat de taak van de leraar, vind je?

Carl Devos: “Wanneer discussies over migratie, religie, woke of gender in je klas hoog oplopen, snap ik dat je die onderwerpen liever laat rusten. Maar met zelfcensuur versterk je net de polarisering en geef je het signaal dat we over delicate onderwerpen maar beter zwijgen. Want waar leren jonge mensen de discussie met elkaar aangaan, op basis van argumenten? Waar ontdekken ze dat het oké is om van mening te verschillen? Waar leren ze de kracht van het compromis waarderen? Dat is voor mij de essentie van democratie. En een belangrijke taak van onderwijs.”

“Zien ze politici bekvechtend over het scherm rollen, dan zeggen mijn eerstejaarsstudenten soms: ‘Wat is er mis met 1 sterke leider? Iemand die snelheid maakt en knopen hakt, zonder steeds compromissen te moeten sluiten?’ Dan denken we door over de gevolgen. Negeer je de stem van de minderheid vanaf dat moment gewoon? En wat als die minderheid bij de volgende verkiezingen de meerderheid wordt en jóuw overtuigingen aan de kant schuift?”

“Jongeren staan open voor meer radicale oplossingen. En zijn misschien meer vatbaar voor zwart-witdenken. Als leraar kan je hen tonen dat de wereld vol grijstinten zit. En dat je met compromis meer bereikt dan met conflict. We vinden het vanzelfsprekend dat we in een democratie leven. Maar die democratie staat altijd onder druk. Dat merk je vandaag ook: Trump in Amerika, dichter bij huis Orban, Meloni en Wilders. Populistische boodschappen hebben succes. Bij de extremen, maar net zo goed bij partijen van het midden.”

Is de democratie gered als we leerlingen overtuigen om te gaan stemmen?

Carl Devos: “Je stem uitbrengen is maar 1 moment in het democratisch proces. Het is niet omdat je stemhokjes en een parlement hebt, dat je in een democratie leeft. Kijk maar naar Rusland. Aan democratie moet je elke dag werken, anders wordt ze uitgehold. Stap voor stap, bijna onmerkbaar.”

“Het grootste gevaar voor de democratie is de democratie zelf. Democratisch verkozenen die de media manipuleren en muilkorven, zodat er geen kritiek meer klinkt op hun beleid. Die de rechterlijke macht in twijfel trekken wanneer de rechtbank hen terugfluit. Die bepalen welke boeken je wel en niet mag lezen, of opleggen wat je als leraar in de klas kan vertellen over thema’s zoals gender. Vergis je niet: dat gebeurt vandaag al op sommige plekken in Europa.”

“Als leraar stut je de democratie door jongeren te leren dat vrijheid van meningsuiting een basisrecht is. Ook wanneer die mening afwijkt. Ook wanneer hun mening botst met die van anderen. In tijden van verkiezingen wordt dat heel expliciet, met stemtesten en verkiezingsprogramma’s. Maar in onze samenleving duiken elke dag thema’s op waarover je respectvol van mening kan verschillen.”

“Bied je jonge mensen die oefenkansen, dan leren ze ook begrijpen hoe het voor politici is. En beseffen ze dat ze zelf ook aan politiek doen wanneer ze discussiëren over de keuzes die we als gemeenschap maken.”

Gevoelige thema’s bespreekbaar maken: de absolute missie van leraren

Carl Devos
politicoloog

Een kliklijn om woke leraren te rapporteren, fel protest tegen seksuele voorlichting: wagen leraren zich in de vuurlinie?

Carl Devos: “Ik vind het de absolute missie van leraren om gevoelige thema’s bespreekbaar te maken in de klas. Maar dan moeten we ze als maatschappij wel ondersteunen en resoluut in bescherming nemen wanneer de poppen aan het dansen gaan. Ik kom in scholen met sterke, hypergemotiveerde leerlingen waar debat een feest is. Maar net zo goed in scholen waar leraren zeggen: in mijn eentje durf ik dat niet. En met ons publiek liggen sommige onderwerpen té gevoelig.”

“In een ideale wereld volg je vormingen en bereid je je in alle rust voor op die taak. Dat is helaas niet haalbaar in tijden van lerarentekort. Maar met de steun van je collega’s kan veel. Wie durft in de klas een vurige discussie in goede banen leiden? Wie slaagt erin om ons politiek systeem helder uit te leggen? En wie gaat in dialoog met verontwaardigde ouders?”

Moet het altijd zo zwaar zijn? Of zit democratie ook in de kleine dingen?

Carl Devos: Democratie is elke dag aan het werk in je klas. Wanneer je leerlingen zelf hun zitplaats kiezen of meedenken over de planning van het huiswerk. Of wanneer ze de brokken lijmen na een conflict. Dat leermoment is even waardevol als een verhit debat over werkloosheidsuitkeringen of kernenergie. Ook inspraak op school is een oefenkans in democratie. Klasvertegenwoordigers verkiezen, je leerlingenraad écht een stem geven op school: zo toon je aan leerlingen dat je democratische waarden ernstig neemt.”

“Ik kom zelf uit een onderwijsnest: mijn moeder was leraar, ik geef al 30 jaar les aan mijn studenten. En mijn dochter staat voor een superdiverse klas in een Kortrijks schooltje: een groep 7-jarigen van over de hele wereld, die van thuis sterk uiteenlopende overtuigingen meekrijgen. En toch gaat ze onderwerpen zoals religie niet uit de weg. In de klas leren ze elkaars religieuze feesten kennen, brengen ze respect op voor andere gewoontes, leren ze verschillen waarderen. Waar kinderen dat leren, daar kiemt democratie. En daar maken leraren het verschil voor de wereld waarin wij leven.”

Seppe Goossens

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


J

Johan Duyck

2 mei 2024

Beste redactie,
Dank voor dit heldere artikel.

Ik wil ook graag nog dit even kwijt:
Ondemocratische beslissingen moeten we echter niet verder dan 'ons huis' zoeken. We moeten niet steeds op dezelfde spijker kloppen en met de vinger naar andere landen blijven wijzen waardoor we deze landen bijna demoniseren en we het zwart-wit-denken nog verder stimuleren. Wie met de vinger naar iemand wijst, vergeet vaak dat er ook drie in de eigen richting wijzen. We moeten ook durven de hand in eigen boezem steken.

Het is nog maar kort geleden dat er geen enkel debat mogelijk was over de coronamaatregelen in ons land en dat bonafide kritische stemmen weggelachen, uitgesloten, vernederd of ontslagen werden. En dat niet alleen door de 'democratisch' verkozenen, maar ook door de mainstream media en voor de kar gespannen influencers.

Dat er binnen het onderwijs geen enkel serieus debat mogelijk was over de invoering van de Vlaamse toetsen is heel recentelijk nog zo'n 'ondemocratisch' voorbeeld uit eigen huis.

In het politieke 'gekibbel' dat je in sommige parlementaire 'discussies' moet aanhoren, komen ook vaak vernedering, schelden en belachelijk maken van de opponent aan bod. Dan is er toch iets anders aan het tanen, vrees ik... Dan tonen deze 'democratisch' verkozenen hoe arm het tegenwoordig gesteld is met menselijke waarden als tact, mededogen, verdraagzaamheid, vriendelijkheid.
Of zijn deze fundamentele menselijke waarden ook verworden tot 'wappie'-waarden? Vormt de geloofwaardigheid van deze mensen, die blijkbaar niet doordrongen zijn van het 'ubuntu' dan nog wel een basis voor echt leiderschap?

Kinderen en jongeren mogen vooral leren leven in aandacht. En de moed leren kweken om 'hun kop uit te steken' als de aandacht voor die fundamentele menselijke waarden in het gedrang komt. Misschien vloeit uit zo'n aandacht wel iets anders voort. Iets wat misschien geen naam als 'democratie' moet krijgen, maar wat wel breed gedragen is en in aandacht gekoesterd wordt, heilzaam voor alle leven op deze bol.

Hartelijke groet,
Johan Duyck

Reageren

Laat een reactie achter