Vlaanderen
Klasse.be

Zo doen zij het

“Op de schoolraad leer ik dingen die ik niet wist over de school”

  • 10 januari 2017
  • 5 minuten lezen

“Onze schoolraad is een werkgroep voor al wie graag meedenkt over de school”, zegt directeur Dieter. Hoe maakt deze raad makkelijk afspraken? Wie bezorgt de agendapunten? En hoe luisteren ze naar alle geledingen binnen de school? Laat je inspireren door het voorbeeld van VBS Vlierbeek in Kessel-Lo.

Directeur Dieter: “Vroeger hadden we een participatieraad. Daar botste het al eens tussen de directeur en de ouders. Vandaag in onze schoolraad gaat het er anders aan toe: er is wederzijds begrip en we komen meestal snel tot een consensus. Dat heeft ook met onze schoolstijl te maken. We stellen onze school meer dan vroeger open voor ouders, waardoor we beter weten wat er leeft. Zo kunnen we veel vragen en zorgen instant aanpakken en escaleren ze niet.

En zo krijg je betrokken ouders. We hebben een oudercomité van ongeveer 60 leden. Een van de werkgroepen daarbinnen is de ouderraad, een soort van denktank. Daarvan worden 3 ouders afgevaardigd naar de schoolraad. Daarnaast zitten er ook 3 leraren en 3 mensen uit de buurt in onze schoolraad.”

Welke meerwaarde biedt de schoolraad voor een school?

Directeur Dieter: “Het is een forum waar je met alle partijen samenzit. Elk zit daar met zijn bril, maar je leert ook door de bril van de ander te kijken. Als ouder hoor je ook eens: hoe hebben de leraren het schooljaar ervaren? En vice versa. Dat vergemakkelijkt de samenwerking en vergroot het wederzijds begrip. Daarnaast is het gewoon een erg praktisch en efficiënt orgaan: je weet dat je daar met elke geleding van de school in contact komt, waardoor je makkelijk afspraken kan maken.”

Juf Gerd: “Ik ga graag naar de vergaderingen en vind het belangrijk om te weten wat er leeft bij de ouders. Het is ook altijd een gezellige bedoening: Dieter zorgt altijd voor een drankje en een hapje en er is wat tijd voor een informele babbel. En toch gaan we goed vooruit en respecteren we de tijd. Ik heb ook nooit het gevoel dat ik daar mijn ding niet kwijt kan of durf. Zonder schoolraad zou de band met de ouders minder diepgaand zijn. Want uiteindelijk praat je daar toch 2 uur lang over thematische dingen, niet over luiers en boekentassen.”

Mama Els: “Ik leer op de schoolraad veel nieuwe dingen over hoe onze school werkt, over nieuwe methodieken … Dingen waarvan je je als ouder niet eens kan inbeelden dat dat een zorg is van een school. Het geeft veel respect voor leraren.

Weet iedereen op school wat er op de schoolraad gebeurt?

Mama Els: “Communicatie vanuit de schoolraad is een werkpunt. Af en toe verschijnt er wel nieuws in onze Flapuit en op de schoolwebsite, maar het meeste wordt informeel aan de schoolpoort besproken. Op het oudercontact hielden we vorig jaar wel een bevraging over welbevinden. Op die manier konden de vele aanwezige ouders toch een gezicht plakken op de mensen van de schoolraad.

Het idee voor die bevraging bij ouders kwam trouwens van de ouders zelf. Oorspronkelijk zou de enquête enkel bij leerlingen en leraren plaatsvinden. Uiteindelijk resulteerden de antwoorden in de keuze voor ons jaarthema ‘geluksvogels’. Zo zie je maar dat de schoolraad ook echt met de inhoud bezig is.”

Kleuterjuf Gerd
“Praten over meer dan luiers en boekentassen maakt de band met ouders sterker”

Wat voor items komen nog aan bod op de schoolraad?

Mama Els: “Ten eerste: organisatorische dingen. Zo gingen de uren van de opvang wijzigen. Een aantal mama’s sprak mij daarover aan. We zochten naar oplossingen en adviseerden de school om een infomoment te houden. Nog een voorbeeld: als er veel leerlingen zijn, rijst de vraag: een klas splitsen of de uren aan een aparte zorgleraar besteden? Dat wordt niet op de schoolraad beslist, maar ouders en leraren kunnen er wel aangeven: wat vinden wij het belangrijkste?

Ten tweede: beleidsmatige zaken, rond gezonde voeding bijvoorbeeld. We wilden eerst ineens alle suikerhoudende dranken afschaffen, maar naderhand beslisten we om het stapsgewijs aan te pakken. Idem met de maatregel om enkel fruit mee te brengen om 10 uur. Ouders waren verdeeld, dus wachtte de directeur tot hij in de schoolraad voelde: hier zijn we klaar voor.

Op die manier vertrekken processen van onderuit en creëer je draagvlak. Ook beslist beleid, zoals het nieuwe leerlingvolgsysteem, wordt op de schoolraad voorgesteld. De ouders hebben daar de terechte reflex om te vragen: hoe gaan we daarover met ouders communiceren?”

Voelen leraren zich Chinese vrijwilligers in de schoolraad?

Juf Gerd: “Het is niet voor iedereen weggelegd, dat geldt voor leraren én ouders. Volk om soep te scheppen, heb je altijd genoeg, maar om ’s avonds te vergaderen? Interesse hebben in het beleid van de school is een must. Ik ben als kleuterjuf van de wijkafdeling afgevaardigd, samen met 2 collega’s uit de hoofdschool. Al 20 jaar, maar nog steeds met veel zin. Elke keer vraag ik of er geen andere kandidaten zijn. ‘Je doet dat zo goed’, zeggen ze dan.

Onze input als leraar is heel divers. Zo evalueert de directeur met het team op het eind van het schooljaar wat goed loopt en wat niet. Een lijst met werkpunten komt zo op de schoolraad terecht. Daarop stond bijvoorbeeld het idee om 3 in plaats van 2 oudercontacten te organiseren. Er waren voor- en tegenstanders onder de leraren, maar met de argumenten van de schoolraad is die beslissing er toch gekomen. Ook leerlingen hebben inspraak. Hun ideeën komen via de leerlingenraad op de schoolraad terecht. Onze jaarlijkse ‘wieltjesdag’ is er op die manier gekomen.”

Wie bepaalt de agenda van de vergadering?

Mama Els: “De agenda stel ik als voorzitter enkele weken vooraf op. Dat doe ik op basis van wat op dat moment van het schooljaar relevant is, maar ik vraag ook aan alle leden of er agendapunten zijn. Niet alleen ouders en leraren, maar ook de vertegenwoordigers uit de lokale gemeenschap kunnen dus punten indienen.

Zij zijn het ‘luisterend oor’ van de buurt en kijken met een neutrale, frisse blik. Het zijn niet per se mensen die iets van onderwijs kennen, maar het is wel een plus als ze voeling hebben met de school. Door de jaren heen blijven dat vaak dezelfde mensen. Zij hebben het bijvoorbeeld over het effect van een grote schooluitstap met bussen of kampeertoestanden – die we hier tot voor een paar jaar nog hadden.”

Zelf aan de slag met de schoolraad?

Weten hoe je het samenstellen van een nieuwe schoolraad aanpakt? Bij de ouderkoepel van het onderwijsnet waartoe jouw school behoort, krijg je een antwoord op al je vragen over de schoolraad. Je vindt de contactgegevens op:

Nele Beerens

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


J

Juf so

12 januari 2017

Goed bezig mannen.
Knappe foto's ook.

So

Reageren
D

De Munter Hilde

13 januari 2017

Op de school van mijn kinderen nu, werkt de schoolraad ook super. Maar op vorige school in onze kleine gemeente is het erg slecht gesteld(over maximum factuur...). Spijtig voor al die leerlingen die daar benadeeld worden.

Reageren

Laat een reactie achter