Vlaanderen
Klasse.be

Doe het zelf

Checklist: klaar voor je start in een nieuwe school?

 • 20 augustus 2015
 • 1 minuut lezen

Morgen start je als leraar in een nieuwe school? Kom snel te weten hoe de school werkt. Hou deze checklist bij de hand.

Ik heb op zak:

 • de namenlijst van de leerlingen in mijn klas
 • een grondplan met de lokalen
 • de dagindeling/weekindeling van mij en van mijn klas
 • de sleutel van mijn lokaal
 • handboeken en werkschriften
 • lesvoorbereiding en agenda

Ik ken:

 • mijn mentor, parallelcollega … bij wie ik terechtkan met vragen
 • de secretariaatsmedewerker
 • de zorgcoördinator of leerlingenbegeleider
 • de leraar die ik vervang
 • de ICT–verantwoordelijke

Ik weet:

 • met welke klasrituelen de dag start en stopt: aanwezigheden controleren, agenda invullen
 • welke klasregels al gelden
 • welk didactisch materiaal ik kan gebruiken en waar ik het vind (digibord, beamer, computer, materialenbank)
 • met welk beloningssysteem de school werkt
 • wat te doen met leerlingen die extra zorg nodig hebben

Ik ken de afspraken over:

 • de bel en de rij
 • de aanwezigheden doorgeven
 • mijn agenda en die van de klas
 • huiswerk
 • het toezicht op de speelplaats/in de refter
 • propere lokalen
 • het kopieer– en lamineerapparaat
 • de lerarenkamer
 • het geld ophalen
 • de punten bijhouden en doorgeven
 • het leerlingvolgsysteem

Download de checklist (pdf)

Michel Van Laere

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter