Gepubliceerd op
Doe het zelf

Checklist: klaar voor je start in een nieuwe school?

Morgen start je als leraar in een nieuwe school? Kom snel te weten hoe de school werkt. Hou deze checklist bij de hand.

Ik heb op zak:

 • de namenlijst van de leerlingen in mijn klas
 • een grondplan met de lokalen
 • de dagindeling/weekindeling van mij en van mijn klas
 • de sleutel van mijn lokaal
 • handboeken en werkschriften
 • lesvoorbereiding en agenda

Ik ken:

 • mijn mentor, parallelcollega … bij wie ik terechtkan met vragen
 • de secretariaatsmedewerker
 • de zorgcoördinator of leerlingenbegeleider
 • de leraar die ik vervang
 • de ICT–verantwoordelijke

Ik weet:

 • met welke klasrituelen de dag start en stopt: aanwezigheden controleren, agenda invullen
 • welke klasregels al gelden
 • welk didactisch materiaal ik kan gebruiken en waar ik het vind (digibord, beamer, computer, materialenbank)
 • met welk beloningssysteem de school werkt
 • wat te doen met leerlingen die extra zorg nodig hebben

Ik ken de afspraken over:

 • de bel en de rij
 • de aanwezigheden doorgeven
 • mijn agenda en die van de klas
 • huiswerk
 • het toezicht op de speelplaats/in de refter
 • propere lokalen
 • het kopieer– en lamineerapparaat
 • de lerarenkamer
 • het geld ophalen
 • de punten bijhouden en doorgeven
 • het leerlingvolgsysteem

Download de checklist (pdf)

Jouw Lerarenkaart 2022 thuis?*

 • 4 kwaliteitsmagazines met inspiratie van leraren en experts
 • Fraai ondersteunend materiaal (kalender, poster, kaartjes ...)
 • Je Lerarenkaart 2022 valt in je brievenbus met het decembernummer
*Betaal vóór 2 november en krijg je Lerarenkaart 2022 thuis (enkel voor rechthebbenden)