Gepubliceerd op
Mag dat?

Minder werken in de laatste jaren voor je pensioen?

Ik ben nu 57 jaar en ik zou de laatste jaren voor mijn pensioen graag deeltijds werken. Welke mogelijkheden heb ik? Wat is het effect ervan op mijn pensioen?

Lieve - leraar zesde leerjaar

Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar

Sinds 1 september 2017 kan je als 55-plusser gebruik maken van een nieuw verlofstelsel om deeltijds te werken: verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar (VVP 55+).

Je moet geen reden opgeven waarom je van dat verlof wil gebruikmaken. Het verlof is een recht voor wie in een wervingsambt werkt en voor een aantal personeelsleden van de centra voor basiseducatie. Voor andere personeelsleden gelden er een aantal voorwaarden.

Je kan halftijds of vier vijfde werken. VVP 55+ is onbetaald. Meer informatie over de invloed van VVP 55+ op je pensioen vraag je aan de Federale Pensioendienst. Die geeft informatie op basis van jouw persoonlijke situatie.

VVP 55+ kan starten op 1 september, 1 januari of 1 april. Je kan VVP 55+ nemen tot aan je pensioen. Je kan het slechts één keer onderbreken.

Je vraagt het verlof aan bij het bestuur van je school of centrum. Vermeld de gewenste begindatum.

 

Andere mogelijkheden

  • Via afwezigheid voor verminderde prestaties (AVP) kan je maximaal 60 maanden (geteld vanaf 1 september 2017) niet of deeltijds werken. Dat verlof is een gunst. Het is onbetaald.
  • Via verlof voor verminderde prestaties (VVP) kan je maximaal 24 maanden niet of 120 maanden halftijds of vier vijfde werken. VVP is onder bepaalde voorwaarden een gunst of een recht. Het is onbetaald. Meer informatie over de invloed van VVP op je pensioen vraag je aan de Federale Pensioendienst.
  • Zorgkrediet geeft je de mogelijkheid om minder te werken om te zorgen voor jonge kinderen, een kind met een handicap, een zwaar ziek gezins- of familielid of voor palliatieve zorgen. Of om een opleiding te volgen.

    Je werkt niet gedurende maximaal 18 maanden, halftijds gedurende maximaal 36 maanden of vier vijfde gedurende maximaal 90 maanden. Je krijgt een onderbrekingsuitkering. Meer informatie over de invloed van zorgkrediet op je pensioen vraag je aan de Federale Pensioendienst.

Check via de online tool voor welk verlof je in aanmerking komt.

Haal Klasse Magazine in je bubbel

  • 4 kwaliteitsnummers met inspiratie van leraren en experts.
  • Fraai ondersteunend materiaal: kalender, poster, zorgkaartjes ...
  • Je Lerarenkaart met meer dan 1000 voordelen in je brievenbus.