Vlaanderen
Klasse.be

Mag dat?

Minder werken in de laatste jaren voor je pensioen?

  • 28 september 2017
  • 2 minuten lezen

Ik ben nu 57 jaar en ik zou de laatste jaren voor mijn pensioen graag deeltijds werken. Welke mogelijkheden heb ik? Wat is het effect ervan op mijn pensioen?

Lieve – leraar zesde leerjaar

Verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar

Sinds 1 september 2017 kan je als 55-plusser gebruik maken van een nieuw verlofstelsel om deeltijds te werken: verlof voor verminderde prestaties vanaf 55 jaar (VVP 55+).

Je moet geen reden opgeven waarom je van dat verlof wil gebruikmaken. Het verlof is een recht voor wie in een wervingsambt werkt en voor een aantal personeelsleden van de centra voor basiseducatie. Voor andere personeelsleden gelden er een aantal voorwaarden.

Je kan halftijds of vier vijfde werken. VVP 55+ is onbetaald. Meer informatie over de invloed van VVP 55+ op je pensioen vraag je aan de Federale Pensioendienst. Die geeft informatie op basis van jouw persoonlijke situatie.

VVP 55+ kan starten op 1 september, 1 januari of 1 april. Je kan VVP 55+ nemen tot aan je pensioen. Je kan het slechts één keer onderbreken.

Je vraagt het verlof aan bij het bestuur van je school of centrum. Vermeld de gewenste begindatum.


Andere mogelijkheden

  • Via afwezigheid voor verminderde prestaties (AVP) kan je maximaal 60 maanden (geteld vanaf 1 september 2017) niet of deeltijds werken. Dat verlof is een gunst. Het is onbetaald.
  • Via verlof voor verminderde prestaties (VVP) kan je maximaal 24 maanden niet of 120 maanden halftijds of vier vijfde werken. VVP is onder bepaalde voorwaarden een gunst of een recht. Het is onbetaald. Meer informatie over de invloed van VVP op je pensioen vraag je aan de Federale Pensioendienst.
  • Zorgkrediet geeft je de mogelijkheid om minder te werken om te zorgen voor jonge kinderen, een kind met een handicap, een zwaar ziek gezins- of familielid of voor palliatieve zorgen. Of om een opleiding te volgen. Je werkt niet gedurende maximaal 18 maanden, halftijds gedurende maximaal 36 maanden of vier vijfde gedurende maximaal 90 maanden. Je krijgt een onderbrekingsuitkering. Meer informatie over de invloed van zorgkrediet op je pensioen vraag je aan de Federale Pensioendienst.

Meer informatie over de vaste benoeming op Onderwijs.vlaanderen.be

Leen Leemans

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


N

Nadine

4 oktober 2017

Maar ik zie geen antwoord op Lieve haar hamvraag : wat is het effect ervan op haar pensioen ???

Reageren
V

Van de paer Lucas

4 oktober 2017

Volgens mij, zullen de uren, dagen in vermindering niet meetellen voor je pensioen, je zal dus langer moeten werken. Een paar jaren geleden heb ik dit ook gedaan, toen 50+ en 4/5 , telde wel mee met pensioen en je kreeg, krijgt nog een bijpassing van RVA.
Spijtig genoeg is deze regering asociaal ingesteld naar oudere werknemers.

Lucas

Reageren
M

Mieke Santermans

5 oktober 2017

Dag Nadine,
We vroegen het aan de Federale Pensioendienst. Ze kunnen niet in algemene termen vertellen wat de invloed van VVP 55+ is op je pensioen. De Pensioendienst geeft enkel info op maat, op basis van jouw persoonlijke situatie. Je kan dat opzoeken en navragen via deze website: http://www.sfpd.fgov.be/nl
Vriendelijke groet,
Mieke

Reageren
J

Johan Declercq

5 oktober 2017

Veel onduidelijkheid toch nog en ik blijf de indruk hebben dat men op allerlei manieren aan ons pensioen wil zitten, maar men het toch mooi wil voorstellen en onduidelijk wil blijven.
We mogen minder werken en minder betaald worden.... Leuk om weten.

Reageren
P

Paul

7 oktober 2017

Iedereen heeft het nu toch wel door zeker... Langer werken en minder pensioen.
- Er zijn veel 50-ers en stilaan ook 60-ers in het onderwijs die binnen enkele jaren te veel pensioen zullen "opslorpen". Dus moet die groep nog langer blijven werken en moet het pensioen omlaag.
- Oudere leerkrachten die de druk niet meer aankunnen (wat normaal is!) en deeltijds willen werken, zullen minder pensioen krijgen.

Niemand uit het onderwijs reageert, dus hebben onze regeringsleiders het heel makkelijk.

Reageren
P

Paul

7 oktober 2017

Lieve, je schrijft "Ik ben nu 57 jaar en ik zou de laatste jaren voor mijn pensioen..." .
Ben je wel zeker dat je aan de laatste jaren voor je pensioen gekomen bent? Heb je al eens op "www.mypension.be" gekeken? Je zou serieus bedrogen kunnen uitkomen!

Alle 55-plussers zouden best eens gaan gluren.....

Reageren
c

carien

12 oktober 2017

Wat ik zo onrechtvaardig vind...
Gedurende mijn ganse loopbaan heb ik van geen enkel verlofstelsel kunnen gebruik maken.
Niet benoemd .... Dus zat er niks anders op dan na elke geboorte van onze 3 kinderen na 8 à 10 weken terug aan de slag te gaan. De zomerklas beginnen, OK, maar eerst moest je die klas 3 weken presteren tegen de verloning van "schrik niet " vrijstelling van stempelcontrole. Je moest indertijd nog elke dag op een ander uur je stempeltje gaan halen naar het stempelkantoor. Deed je het niet, dan zou de directeur wel iemand anders zoeken die het wel deed.
Je kon het ook niet riskeren om minder te werken, er moesten eens uren komen om in benoemd te geraken, dan kwam ik niet in aanmerking (je kon toen niet benoemd worden in uren die je niet presteerde)

Maar onze ministers kunnen wel werken en ondertussen een pensioen opstrijken!!! Waarom niet het een of het ander. En later hebben ze een dubbel pensioen indien ze ook nog een andere job combineerden met hun politiek mandaat....
Leg het maar eens uit aan de gewone burger!

Reageren
C

Cari

16 oktober 2017

Ook ik behoor tot de groep leerkrachten die, dankzij deze regering, nog vele jaren moet blijven werken. Uitstapmogelijkheden voor oudere leerkrachten zijn zo goed als van tafel geveegd...deeltijds werken houdt in langer blijven werken en minder pensioen ontvangen. Ik ben niet onder deze voorwaarden aan een carrière in het onderwijs begonnen. Wetende wat ik nu weet zou ik wijslijk voor een andere job gekozen hebben ... een job mét een hospitalisatieverzekering, een tweede pensioenpijler, maaltijdcheques, een deftig loon...
Bovendien werd ons steeds een ambtenarenpensioen beloofd dat hoger was dan een pensioen uit de privé sector...een zoethoudertje voor het lage loon dat we kregen, krijgen. Nu is men daar ook volop aan het sleutelen, zodat we ook hier bedrogen uitkomen.
De misnoegdheid is bij vele leerkrachten groot...maar hun gelatenheid is nog veel groter en dat vind ik jammer. We laten constant onze verworven rechten afnemen !
Ik voel me heel sterk bedrogen en dat komt mijn arbeidsvreugde niet ten goede.
Ik kan best begrijpen dat oudere leerkrachten een burnout krijgen, want lesgeven en alle extra's voor en na , maken het tot een zware job en ik begrijp nog meer de jonge mensen die geen zin meer hebben om pedagogische studies aan te gaan.
Tot slot nog dit : iedere werknemer dient langer te werken ...tot 65...67....Deze wetten waren zeer snel gestemd, en met terugwerkende kracht, maar wat de heren en dames ministers niet gestemd krijgen is de verhoging van hun eigen pensioenleeftijd, want al wie vóór 2019 verkozen is ( dat zijn de huidige parlementsleden ) kan nog steeds op een vroege leeftijd met pensioen !

Reageren

Laat een reactie achter