Vlaanderen
Klasse.be

Zo doen zij het

Deeltijdse leraren op school: hoe maak je goede afspraken?

  • 8 maart 2023
  • 5 minuten lezen

Of je nu bewust wat minder gaat werken of jobs combineert, deeltijds leraar zijn betekent vaak schipperen tussen je eigen noden en de verwachtingen van de school. De regelgeving zegt daar ook weinig over. 2 directeurs en 1 leraar vertellen hoe zij de evenwichtsoefening maken.

Veerle Verheyden, directeur bij buso Sint-Janshof in Mechelen

“Door ons puntensysteem hoeft niet iedereen op elke activiteit aanwezig te zijn”

Veerle Verheyden, directeur bij buso Sint-Janshof in Mechelen

Veerle Verheyden: “Om de workload tussen voltijds en deeltijds werkende leraren eerlijker te verdelen, stelde de pedagogische raad – op aansturen van een bezorgde groep leraren – een puntensysteem voor. Alle naschoolse activiteiten krijgen punten toegekend op basis van hoe zwaar ze doorwegen. Iemand die voltijds werkt, heeft een mandje met 16 punten te vullen, iemand die halftijds werkt neemt 8 punten.”

“In een Excel-overzicht duiden alle leraren bij de start van het schooljaar aan hoeveel punten ze waarvoor willen inzetten. De ene kiest ervoor om op de opendeurdag te helpen, de andere opteert voor een shift op de oud-leerlingendag. Vroeger was iedereen overal aanwezig, nu kiezen leraren bewust wat voor hen het beste past.”

“Zo kan iedereen zijn schooljaar beter plannen en kunnen deeltijds werkenden hun nevenactiviteiten of privéleven afstemmen op het schoolwerk. Een logopediste die ook nog een praktijk heeft, weet precies hoe ze haar patiënten kan inplannen. Dat geeft houvast en rust. Niemand voelt zich schuldig omdat die op een activiteit niet aanwezig is. Toch vinden sommige leraren het systeem te ‘afgemeten’.”

“Ook de wekelijkse klassenraden plannen we voor deeltijdse leraren flexibel in. Iedereen krijgt ruimschoots op tijd de trimesterplanning. Wie deeltijds werkt, gaat voor zichzelf na: wanneer kan ik aanwezig zijn en wanneer niet? Dat bespreken ze live of via mail met mij. Bepaalde activiteiten zijn wel verplicht voor iedereen: personeelsvergaderingen, teamvergaderingen en onze evaluatiedagen.”


Sarah Copriau, directeur bij DKO Academie voor Woord, Muziek, Dans in Gooik

“Ik werk met mijn team vooral op het gevoel: wat is redelijk en wat is haalbaar?”

Sarah Copriau, directeur bij DKO Academie voor Woord, Muziek, Dans in Gooik

Sarah Copriau: “In ons team werkt 25% van de leraren voltijds. Dat zijn vooral artiesten die lesgeven in een populaire discipline: een piano-, dans- of woordleraar kan in 1 school heel wat uren bij elkaar sprokkelen. Maar een cellist moet soms in 4 academies deeltijds lesgeven om de eindjes aan elkaar te knopen, daar hou ik rekening mee.”

“Bovendien verdiepen veel leraren in het dko zich naast lesgeven ook in hun passie: ze spelen in ensembles, orkesten … Dat maakt dat de meesten deeltijds in onderwijs werken. Maar ál onze leraren, voltijds en deeltijds, gaan geregeld samenwerkingen aan buiten de school. Zo trekken ze naar basisscholen via KunstKuur, of iemand gaat een masterclass geven in een andere academie en vice versa. Dat leidt tot waardevolle input, dus dat juich ik dat alleen maar toe.”

“Voor de planning werk ik met mijn team vooral op het gevoel: wat is redelijk en wat is haalbaar? Het is geen verhaal van uurroosters, maar van geven en nemen. Een les verplaatsen omdat een andere artistieke opdracht roept? Dat kan als dat nodig is en zolang het de lescontinuïteit niet aantast. We zien het als een verrijking dat je als leraar zelf nog op het podium staat en het komt ook je leerlingen ten goede.”

“Een aantal vergaderingen liggen vast en zijn verplicht: iedereen moet per schooljaar 2 personeelsvergaderingen en 1 vakgroepvergadering bijwonen. Maar de meesten zitten veel vaker samen: ze overleggen over een dansoptreden, examenrepertoire of leerlingenconcert … Ze zijn vrij in de timing, samenstelling en creatieve invulling daarvan, want ik geloof niet in geforceerde samenwerkingen. Net zoals zoveel leraren komen ze niet toe met hun urenpakket, of ze nu deeltijds werken of niet. Maar artiest zijn is, net als leraar zijn, een roeping.”


“Op beide scholen je goodwill tonen wordt gewaardeerd”

Tina De Bisschop, leraar godsdienst bij DvM Humaniora in Aalst en docent godsdienst bij Arteveldehogeschool 

Tina De Bisschop: “Dé sleutel om opdrachten in meerdere scholen te combineren? Voor mij is dat ‘de kerk in het midden houden’. Beide jobs strikt gescheiden houden werkt voor mij persoonlijk niet. Als de directie, een leerling of collega van de ene school me bijvoorbeeld een mail stuurt op een dag waarop ik werk in de andere school, lees ik die. En als ik snel een antwoord kan formuleren of een taak kan uitvoeren, doe ik dat. Dat geeft mij rust en zo wordt mijn to-dolijst niet eindeloos lang. Ik heb wel aan de directie gevraagd om mijn lesdagen te bundelen.”

“In mijn secundaire school zien ze mij geregeld verschijnen op momenten dat ik eigenlijk niet verwacht word. Ik begeleid de toneelgroep mee, trek de leerlingenraad en ben verantwoordelijk voor de skireis. Dat is veel voor iemand die deeltijds werkt. Maar ik wil tonen: ik wil moeite doen, op mij kan je rekenen. Wanneer ik op een klassenraad niet aanwezig kan zijn, bereid ik alles goed voor zodat de co-titularis het feilloos kan overnemen. Of ik stuur een uitgebreide mail met input naar mijn collega’s. Op beide locaties toon ik heel veel goodwill en dat wordt gewaardeerd.”

“Bij de start van het schooljaar bespreek ik alles duidelijk en eerlijk met mijn directie: op welke activiteiten kan ik aanwezig zijn en op welke dagen moet ik waar zijn? Zo moet het lessenrooster tijdens het schooljaar niet meer wijzigen. Daarin is de directie immers streng, en dat begrijp ik. Lukt het hen niet om aan een van mijn vragen tegemoet te komen, dan ben ik flexibel. Maar evengoed ben ik niet bang om te zeggen: ‘Sorry, dat lukt me echt niet.’ Na 17 jaar kennen ze mij goed en heb ik vertrouwen opgebouwd.”

“Nee, niet alles loopt over rozen. Soms kan ik ergens niet zijn terwijl dat wel nodig is. Het belangrijkste is dat ik alles voor mezelf kan verantwoorden: ‘Ik ben hier nu niet omdat ik al heel vaak ja heb gezegd.’ Leren loslaten is iets wat je snel leert wanneer je 2 halftijdse jobs combineert en daarnaast ook nog een persoonlijk leven draaiende wil houden.”

Saartje Baert

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Y

Yves Demaertelaere

9 maart 2023

Ongelooflijk hoeveel (goede) mensen moeite doen om dat allemaal in balans te houden. Proficiat! Knap!
Tegelijk is het zo dat er een valkuil is waardoor sommige mensen eronder door gaan. Die moeite alleen is onvoldoende... Punten aan extra prestaties zijn klassieke oplossingen binnen het bestaand organisatiemodel. Al eens gedacht om het organisatiemodel aan te passen, zodat het werkbaar is voor iedereen? Bouw lerarenteams die samen verantwoordelijk zijn voor de kernopdracht. Leraren behoren zo maximaal bij 1 of 2 teams. Het ene team tot in de kern en het andere team in de schil. Zo kan je het werk op school anders verdelen door er een netwerk van teams van te maken. Met maximale bevoegdheid in het team zodat teamoverstijgend overleg minimaal voor extra belasting zorgt. Zo zijn de leerlingenbesprekingen in het eigen team en kunnen die tijdens de dag plaats vinden.

Reageren
H

Heidi

14 maart 2023

Op een lagere school is dat toch eventjes anders. Ik zie heel wat leraren die deeltijds werken en toch bijna voltijds op school aanwezig zijn door de vele overlegmomenten. Dit zou toch anders moeten. Bij ons is er enkel een verschil in het aantal toezichten. Ook dat is voor alle leraren een struikelblok. Wie toezicht heeft, heeft nauwelijks tijd om naar het toilet te gaan, om iets te eten of te drinken, om even los te komen van het lawaai. In het middelbaar worden toezichten gedaan door opvoeders of andere profielen. Wij hebben ook nog 'rijen'.

Reageren
W

Werner de Vogelaere

24 januari 2024

We moeten met zijn allen erop toezien dat de work-live-balans voor ieder van ons in balans blijft. Daarom moeten we ook respecteren dat verschillende mensen volgens een ander volume willen, kunnen en mogen werken.
Toch wil ik een oproep doen aan iedereen die in het basisonderwijs werkt en deeltijds (welk volume ook) wil gaan werken, er zich van bewust moet zijn dat dit niet altijd even afgemeten kan zijn. Ik zie mensen die deeltijds werken om op de dagen dat ze niet op school zijn zaken voor te bereiden voor de momenten dat ze wel op school zijn. Zo verstoor je waarvoor je deeltijds bent gaan werken naar mijn gevoel, nl. even deconnecteren en de batterijen opladen.
Het is aan het team en de directie om in te schatten wie welke verantwoordelijkheden/engagementen kan opnemen. Het mag echter nooit zo zijn dat mensen die deeltijds willen werken, om die reden geen verantwoordelijkheden meer kunnen opnemen.
Ik wil langs deze weg ook een warme oproep doen: zorg er met zijn allen voor dat je in je vrije tijd (en die mag je best hebben in het onderwijs) los komt van je opdracht en dingen doet die je de energie geven waarmee je de week nadien weer aan de slag kan op de werkvloer. Je vrije tijd opvullen met taken die verbonden zijn aan je opdracht zorgt dan wel voor een gevoel van veiligheid, maar zorgt er ook voor dat je energieniveau dat je nodig hebt om professioneel je opdracht tot een goed einde te brengen niet aangevuld wordt waardoor je in je reserves tast, wat op termijn leidt tot uitval.
Zorg goed voor jezelf en zorg ook voor elkaar.

Reageren
L

Ludwig De Meyer

24 januari 2024

Wie heeft tips om rekening te houden met volgende groepen :

1. 55+ collega ’s die het (al dan niet) aangeven
2. startende leerkracht (die zich op lesgeven moet focussen)
3. terugkomst van collega's na VVP medische redenen
4. collega's die werkzaam zijn op meerdere scholen en/of deeltijds werken (zoals in artikel)

Reageren

Laat een reactie achter