Vlaanderen
Klasse.be

Gesprekstips

Zo maak je van je brainstorm een succes

  • 8 februari 2018
  • 3 minuten lezen

In mei is er weer het jaarlijkse schoolfeest en je zoekt een origineel concept. Je wil ouders meer betrekken, maar je weet niet hoe. En je brainstorms verzanden steevast in een eindeloze discussie? Met deze tips en tools verlaat je elke brainstorm mét een plan.

Bereid de brainstorm goed voor

Start met een concrete vraag

Niet: ‘Programma opendeurdag’. Wel: ‘Hoe maken we onze 50e opendeurdag onvergetelijk?’

Zoek een aangename omgeving

Kies voor een rustig, ruim lokaal met licht en lucht. Of brainstorm eens buiten of staand. Schrijfgerief, post-its, beamer klaar? Alle gsm’s uit? Go!

Nodig constructieve collega’s uit

Maak een groepje van 2 tot 15 personen. Nodig mensen persoonlijk uit met de uitnodigingskaartjes van Klasse. Maak duidelijk wat het doel is. Verplicht niemand.

Zorg voor een goede mix

Leraar, leerlingenbegeleider, directeur, ouders, leerlingen? Jong/oud, man/vrouw/x, generalist/specialist? Nodig ook eens iemand van buiten de school uit.


Deel elke brainstorm op in 3 stappen

1. Analyseren

Je komt tot een duidelijke probleemstelling of vraag. Is dit wel het échte probleem? Hoe bakenen we af? Wat zijn de feiten, behoeften? Zijn er dingen onzichtbaar? Wat houdt je tegen om het probleem op te lossen?

2. Verbreden

Je bedenkt zo veel mogelijk oplossingen voor een probleem met de 22 creatieve methodieken van Klasse.

3. Selecteren

Je maakt een shortlist van de lange lijst ideeën uit de vorige fase. Je selecteert de beste ideeën, evalueert en maakt ze sterker.


Volg deze gouden brainstormregels

Elk idee is goed

Hiërarchie, leeftijd of kennis bepalen niet hoe belangrijk je inbreng is. Hoe meer ideeën je verzamelt, hoe beter. Er bestaan geen slechte ideeën.

Een idee is van iedereen

Een goed idee heeft vele vaders. Associeer en bouw verder op een idee van iemand anders.

Geen ‘Ja, maar’

Oordeel op het moment zelf niet over ideeën. Reageer niet met: ja, maar … Laat beperkingen zoals budget, wetten, tradities achterwege. Uit een onrealistisch idee komt in een latere fase misschien een haalbaar concept.

Maak het leuk

Met een fijne omgeving, koekjes op de tafel en een energiegevende start. Eet samen, strek even de benen, lach, bedenk zotte ideeën en werkvormen.


Ga aan de slag met de resultaten

Selecteer ideeën

Kies de 3 beste ideeën. Combineer gerust ook voorstellen. Werk die ideeën concreter uit met de Klasse-ideefiches. Dat kan eventueel in een kleiner groepje.

Maak er werk van

Bepaal met het Klasse-ideeënrooster wanneer je welk idee wil realiseren.

Zorg voor opvolging

  • Sluit de brainstormsessie af met een stand van zaken: verdere timing en afspraken, taakverdeling voor volgende stappen, datum voor een volgend overleg.
  • Maak een bondig verslag. Koppel meteen actiepunten aan de ideeën.
  • Hou het brainstormgroepje op de hoogte achteraf.

Bedank deelnemers voor hun tijd, inzet en enthousiasme

Klasse maakte inspirerende postkaartjes om uit te delen of op te hangen. Voor op de koelkast, in de lerarenkamer of als schouderklopje voor je favoriete collega.

Structuur in je brainstorm = meer resultaat

Dirk De Boe: “In veel scholen brainstormen leraren wel op een intuïtieve manier. Maar structureel, met methodieken, daar hebben ze minder kaas van gegeten. Als je een brainstorm gestructureerd aanpakt, boek je meer resultaat.”

Zonder structuur kakel je een uur en ga je zonder oplossing naar buiten

Dirk De Boe
expert in innovatie en creativiteit

“Vaak wordt 1 van de 3 stappen – analyseren, verbreden en selecteren – overgeslagen. De groep besteedt te weinig aandacht aan het probleem en vliegt meteen in de oplossing. Waardoor je een oplossing hebt voor een fout probleem. Of een leraar doet een voorstel en de anderen vliegen erop zonder andere opties nog te bekijken.”

“Iedereen in stilte individueel 5 ideeën laten opschrijven, is veel efficiënter dan in groep ideeën te laten spuien en daar meteen over in discussie te gaan. Als de ideeën er zijn, moet je vernauwen, selecteren. En dan keer je terug naar de realiteit: een of twee ideeën realiseren. Dat geeft energie.”

Leen Leemans

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


E

Ethan Goemaere

22 maart 2018

Hallo,

Dit is heel interessant.
Ik ga dit zeker verder gebruiken !

Groetjes

Ethan

Reageren

Laat een reactie achter