Vlaanderen
Klasse.be

Actueel

Onderzoek tijdsbesteding leraren: de belangrijkste conclusies

  • 19 september 2018
  • 3 minuten lezen

Voltijdse leraren besteden gemiddeld 41.30 uur aan hun job. 30% van hun tijd gaat naar administratie. 50-plussers werken meer dan gemiddeld. Dat blijkt uit een onderzoek naar de tijdsbesteding bij Vlaamse leraren. 9596 leraren hielden een online werkdagboek bij.


grafieken over tijdsbesteding van leraren

Voltijdse opdracht telt meer dan 40 uur

Een voltijdse opdracht telt in het basisonderwijs 41.11 uur, als je de vakanties meerekent. In het secundair onderwijs is dat 41.50 uur. Tijdens lesweken kloppen voltijdse leraren in het basisonderwijs 49.30 uur per week, in het secundair onderwijs komen leraren aan 47.59 uur per week.

30% van de tijd gaat naar administratie en overleg

60 tot 70% van de werktijd besteden leraren aan lesgeven, verbeteren en lesvoorbereidingen maken. De overige tijd gaat naar administratie, schoolorganisatie, overleg met ouders en collega’s, leerlingen en beleidsondersteuning. Leraren stoppen 8 tot 10 uur per week in administratieve taken.

Nog opmerkelijk: 50-plussers werken 2.34 uur meer dan gemiddeld. Ze spenderen meer tijd aan professioneel overleg, schoolorganisatie, beleidsondersteuning. In lesvoorbereidingen stoppen ze minder tijd. 30-39 jarigen werken 1.31 uur minder dan gemiddeld.

Deeltijdse leraren spenderen alleen aan lesgeven minder tijd

Het verschil tussen leraren die voltijds lesgeven en hun collega’s die tussen 70 en 90% werken is 3.18 uur. Ze geven minder les, maar spenderen meer tijd aan voorbereidingen. In andere deeltaken zoals professioneel overleg, klasadministratie, schoolorganisatie en vorming stoppen deeltijdse leraren wel evenveel tijd als leraren die voltijds werken.

Duidelijke werkpiek op zondagavond

De meeste leraren werken tussen 8.00 uur en 16.00 uur. In de namiddag verloopt het einde van de schooldag meer gespreid. Om 15.30 uur is nog driekwart van de leraren aan de slag. Om 16.30 uur minder dan de helft. Tijdens de avond is tussen 19.30 uur en 21.30 uur 30 procent van de leraren aan het werk. En ook op zondagavond is er een duidelijke werkpiek.

Tot 41,3% van het werk gebeurt thuis

Thuis is een belangrijke werkplaats voor leraren. Leraren uit het basisonderwijs besteden 27,4% van de totale werktijd thuis, vakanties inbegrepen. Bij leraren uit het secundair onderwijs is dat zelfs 41,3%. Zonder vakanties mee te rekenen spenderen leraren basis thuis 22% van hun werktijd en leraren secundair 35,1%.

De tijd die leraren spenderen aan administratie vind ik te hoog

Hilde Crevits

Leraren buo en bso/dbso signaleren meeste voldoening

Leraren uit het basisonderwijs halen meer voldoening uit het werk dan hun collega’s uit het secundair. De laagste graad van voldoening signaleren leraren in het aso (2de en 3de graad), de hoogste in het buitengewoon basisonderwijs, het bso en dbso.

Leraren uit het buitengewoon basisonderwijs geven aan de helft van hun werktijd (50,8%) de hoogste score van voldoening. Het kleuteronderwijs volgt met 48,7% en het gewoon lager onderwijs met 46,2%.

Bij leraren uit de eerste graad secundair onderwijs krijgt 45% van de werktijd de hoogste voldoeningsscore, in het aso is dat 41,8%, het tso/kso 43,5%, het bso/dbso 48,5% en het buso 44%.

“Studie is basis voor gesprekken”

“Het is duidelijk dat leraren veel meer doen dan alleen maar lesgeven”, zegt minister Crevits. “De tijd die ze moeten spenderen aan administratie vind ik te hoog. Aan de koepels en de scholen om hier iets aan te doen.” Crevits bestelde deze studie als objectieve basis voor gesprekken met de sociale partners over de opdracht van de leraar.


Lees ook duiding door de onderzoekers.
Download het onderzoek over tijdsbesteding leraren basis- en secundair onderwijs.

Stijn Govaerts

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


v

veerle

19 september 2018

Gemiddeld 48 uur tijdens de schoolweken en 41u30 als je de vakanties meetelt. Ik wil graag weten of de "voltijdse opdracht waarbij je de vakanties meerekent " een opdracht is met of zonder vier weken echte vakantie.

Reageren

Laat een reactie achter