Vlaanderen
Klasse.be

Duiding

Welke papieren neem ik mee om mijn contract te tekenen?

  • Laatste wijziging: 4 april 2024
  • 2 minuten lezen

Wie in het onderwijs begint, start met een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (TABD). Om dat contract op te stellen, gaat je schoolsecretariaat eerst na of je aan de aanstellingsvoorwaarden voldoet. Deze 2 documenten moet jij daarvoor verzamelen.

2 onmisbare papieren voor het afsluiten van je contract met een school:

  • Uittreksel uit het strafregister (art. 596.2), als bewijs van je nationaliteit, van je onberispelijk gedrag en van je burgerlijke en politieke rechten. Dit document vraag je tijdig aan bij je gemeentebestuur. Vermeld specifiek dat je in het onderwijs start. Let op: het document mag niet ouder zijn dan 1 maand.
  • Een goed leesbare kopie van je diploma met je diplomasupplementen (als je diploma dateert van na 1/9/2010 wordt het opgehaald uit de LED-databank) om aan te tonen dat je bekwaam bent om een bepaald ambt in het onderwijs uit te oefenen en om aan te tonen dat je Nederlands kent.

Heb je je diploma behaald in een andere taal? Dan moet je ook bewijzen dat je Nederlands kent. Toon het studiebewijs van je taalopleiding Nederlands of je getuigschrift van het taalexamen (afgelegd bij een regionale taalcommissie).

Maak er op tijd werk van. Als je personeelsverantwoordelijke voor de 20ste van de maand waarin je start, je gegevens doorgeeft aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming, wordt je loon op het einde van de maand gestort. Als de gegevens na de 20ste doorgegeven worden, wordt je loon samen met dat van de volgende maand gestort.

Geen contract en toch al aan het werk? In de praktijk gebeurt het wel eens dat een leraar al in dienst is en pas na enkele dagen zijn contract gaat tekenen. Je bent dan aan het werk op basis van een mondelinge overeenkomst. Je hebt dan, net als bij een contract, recht op een loon en je bent verplicht om op te dagen, al is de afdwingbaarheid van zo’n overeenkomst juridisch minder sterk.

Meer informatie over de aanstellingsvoorwaarden, bekwaamheidsbewijzen en solliciteren vind je op Onderwijs.vlaanderen.be.

Heb je nog meer vragen over je loopbaan? Antwoorden op de 12 meest prangende vind je in dit artikel.

Tine Jellasics

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter