Vlaanderen
Klasse.be

Mag dat?

Welke papieren neem ik mee om mijn contract te tekenen?

  • 6 april 2016
  • 2 minuten lezen

3 onmisbare papieren voor het afsluiten van je contract met een school:

  • Uittreksel uit het strafregister (art. 596.2), als bewijs van je nationaliteit, van je onberispelijk gedrag en van je burgerlijke en politieke rechten. Dit document vraag je aan bij je gemeentebestuur. Vraag specifiek naar het document dat bestemd is voor de uitoefening van een activiteit die onder opvoeding of begeleiding van minderjarigen valt.
  • Een goed leesbare kopie van je diploma met je diplomasupplementen (als dat dateert van na 1/9/2010 wordt het opgehaald uit de LED-databank) om aan te tonen dat je bekwaam bent om een bepaald ambt in het onderwijs uit te oefenen en om aan te tonen dat je Nederlands kent.
  • Heb je je diploma behaald in een andere taal? Dan moet je ook bewijzen dat je Nederlands kent. Toon het studiebewijs van je taalopleiding Nederlands of je getuigschrift van het taalexamen (afgelegd bij een regionale taalcommissie).

Geen contract en toch al aan het werk? In de praktijk gebeurt het wel eens dat een leraar al in dienst is en pas na enkele dagen zijn contract gaat tekenen. Je bent dan aan het werk op basis van een mondelinge overeenkomst. Je hebt dan, net als bij een contract, recht op een loon en je bent verplicht om op te dagen, al is de afdwingbaarheid van zo’n overeenkomst juridisch minder sterk.

Meer informatie over solliciteren op Onderwijs.vlaanderen.be.

Alexander Callewaert

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter