Gepubliceerd op
Mag dat?

3 stappen naar een vaste benoeming in onderwijs

Hoe geraakt een leraar vastbenoemd? Waarom heeft de ene collega snel een vaste benoeming en de andere niet?

Evelien V. - starter

Stap 1: tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (TABD)

Je carrière in het onderwijs start meestal met 1 of meer tijdelijke jobs. Dat zijn ‘tijdelijke aanstellingen van bepaalde duur’ of TABD.

Je opdracht voor een volledig schooljaar of voor een deel ervan eindigt ten laatste op 30 juni van het lopende schooljaar. Voor administratief medewerkers van scholen of centra, en voor personeelsleden van CLB’s eindigt de aanstelling op 31 augustus.
 

Stap 2: tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)

Als tijdelijk personeelslid verwerf je het recht op een ‘tijdelijke aanstelling van doorlopende duur’ of TADD als je aan 2 voorwaarden voldoet:

  • je hebt minstens 290 dagen dienstanciënniteit verworven in een ambt, waarvan 200 dagen effectief gepresteerde dagen. Bij zwangerschapsverlof, verwijdering vanwege risico bedreiging door beroepsziekte en moederschapsbescherming tellen maximaal 70 dagen mee;
  • je hebt uiterlijk op 30 juni een positieve beoordeling gekregen van je eerste evaluator;

Als je aan beide voorwaarden voldoet, kan je je voor 15 juni kandidaat stellen voor het recht op TADD.

Deze regeling geldt vanaf 1 september 2021. Had je als tijdelijk personeelslid op 30 juni 2021 al minstens 290 dagen dienstanciënniteit verworven in een ambt en voldoe je aan bepaalde voorwaarden, dan gelden er overgangsmaatregelen voor je recht op TADD.
 

Stap 3: vaste benoeming

Je school moet elk jaar uiterlijk 15 november binnen de scholengemeenschap meedelen welke betrekkingen in aanmerking komen voor een vaste benoeming op 1 januari. Dat is de ‘vacantverklaring’ en die gebeurt op basis van de betrekkingen die op 15 oktober vacant zijn. Je komt in aanmerking als je aan volgende voorwaarden voldoet:

  • je hebt op 31 augustus minstens 360 dagen dienstanciënniteit in het ambt bij de inrichtende macht. De inrichtende macht kan ook dienstanciënniteit in aanmerking nemen die het personeelslid heeft verworven in instellingen die tot een andere inrichtende macht behoren;
  • je stelde je tijdig kandidaat. Je inrichtende macht bepaalt de termijn en de procedure;
  • je hebt uiterlijk 31 december een TADD in het ambt in een instelling van de inrichtende macht of scholengemeenschap;
  • je kreeg op je laatste evaluatie geen onvoldoende.

 


Lees meer info voor personeelsleden en voor directies & administraties op Onderwijs.vlaanderen.be

Jouw Lerarenkaart 2022 thuis?*

  • 4 kwaliteitsmagazines met inspiratie van leraren en experts
  • Fraai ondersteunend materiaal (kalender, poster, kaartjes ...)
  • Je Lerarenkaart 2022 valt in je brievenbus met het decembernummer
*Betaal vóór 2 november en krijg je Lerarenkaart 2022 thuis (enkel voor rechthebbenden)