Gepubliceerd op
Duiding

3 stappen naar een vaste benoeming in onderwijs

Hoe geraakt een leraar vast benoemd? Waarom heeft de ene collega snel een vaste benoeming en de andere niet?

Evelien V. - starter

Stap 1: tijdelijke aanstelling van bepaalde duur

Je carrière in het onderwijs start meestal met 1 of meer tijdelijke jobs. Dat zijn ‘tijdelijke aanstellingen van bepaalde duur’ of TABD.

De directeur checkt vooraf of er iemand voorrang heeft:

 • Personeelsleden ‘ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking’ (TBSOB) in een school van de scholen­gemeenschap. Zij zijn ‘hun uren kwijt’.
 • Personeelsleden met ‘tijdelijke aanstelling van doorlopende duur’ of TADD.

 

Stap 2: tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

Na minstens 3 schooljaren kan je kandideren voor een ‘tijdelijke aanstelling van doorlopende duur’ of TADD.

Voorwaarden om in aanmerking te komen:

 • Op 30 juni 720 dagen dienstanciënniteit hebben in het ambt waarvoor je kandidaat bent (waarvan minstens 600 effectief gepresteerd) en minstens halftijds te werk gesteld zijn. Anders duurt het langer.
 • Geen onvoldoende op je laatste evaluatie.
 • Niet ontslagen zijn.

 

Stap 3: vaste benoeming

Je school moet elk jaar vóór 15 mei binnen de scholengemeenschap meedelen welke betrekkingen in aanmerking komen voor vaste benoeming. Dat is de ‘vacantverklaring’.

Zij krijgen voorrang:

 • Vast benoemde of gedeeltelijk vast benoemde personeelsleden.
 • TBSOB’ers die eerst moeten worden gereaffecteerd, dus overgeplaatst vanuit een andere school of dienst.
 • In het gesubsidieerd onderwijs ook personeelsleden die 960 dagen dienst­anciënniteit hebben in het ambt.
 • Sommige scholen geven ook voorrang aan TADD’ers die al langer in dienst zijn.

Om vast benoemd te worden, moet je je vóór 30 juni kandidaat stellen en aan een aantal voorwaarden voldoen.
 

Voorwaarden voor vaste benoeming

 • Je hebt een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs voor het ambt waarvoor je kandideert.
 • Je hebt op 30 juni vóór de vaste benoeming 720 dagen dienstanciënniteit, waarvan 360 in het ambt waarvoor je kandideert.
 • Je laatste evaluatie was geen onvoldoende.
 • Je bent uiterlijk op de dag vóór de vaste benoeming aangesteld voor doorlopende duur (TADD) in het ambt waarvoor je kandideert.
 • Je oefent de betrekking in hoofdambt uit.
 • Je hebt een recent attest van goed zedelijk gedrag of een model 2.
 • Je beschikt over je burgerlijke en politieke rechten of geniet van een vrijstelling van de Vlaamse regering.
 • Je voldoet aan de taalwetten.
 • Je bent Belg of onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) of beschikt over een vrijstelling van de nationaliteitsvereiste van de Vlaamse regering.

Als de overheid nagekeken heeft of jij en de betrekking aan alle voorwaarden voldoen, gaat je vaste benoeming in op 1 juli of op 1 oktober.

Waar is mijn
Lerarenkaart?