Gepubliceerd op
Duiding

Wisselende wedde als interim-leraar: wat moet je weten?

“Ik werk sinds half september, maar ik kreeg geen werkloosheidsuitkering voor de eerste weken. Ik was blijkbaar niet ingeschreven als werkzoekende.” Voorkom problemen: 3 must-knows voor de interim-leraar.

Ben je tijdelijk in dienst voor een korte periode of niet tot het einde van het schooljaar, dan word je op het einde van elke maand door het ministerie betaald voor de periode dat je in dienst bent. Als je niet of minder dan voltijds werkt, heb je vaak recht op een uitkering. De werkloosheidsreglementering is zeer complex en afhankelijk van de situatie zeer gevoelig voor uitzonderingen.

Wanneer heb je recht op een uitkering?

  • Je hebt geen voltijdse opdracht

Is je gemiddeld bruto maandloon minder dan 1 531,93 euro en werk je minder dan 80%? Dan heb je eventueel recht op een aanvullende uitkering.

Als je niet aan de voorwaarden voor een aanvullende uitkering voldoet, is het toch belangrijk om administratief het juiste statuut aan te vragen. Wanneer je (ongewild) deeltijds werkt, vraag je je school om dit door te geven aan het werkstation. Zij brengen de Sociale Zekerheid op de hoogte. Zo vraag je ‘behoud van rechten’ aan. Want als je later toch werkloos wordt, behoud je je rechten om een fulltime werkloosheidsuitkering te krijgen.

  • Je bent werkloos

Om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering moet je gedurende een bepaalde periode voldoende dagen hebben gewerkt. Dit wordt berekend op basis van je C4, hou die documenten dus goed bij.

Schoolverlater? Je moet je beroepsinschakelingstijd (of wachttijd) van 1 jaar doorlopen om een werkloosheidsuitkering te kunnen krijgen. Als je jonger bent dan 25 jaar, heb je misschien recht op een inschakelingsuitkering.

 

Hoeveel bedraagt je uitkering?

Het bedrag van je uitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende brutoloon, je beroepsverleden en je gezinstoestand. Zo krijgt iemand die werkloos is met kinderen ten laste een hogere uitkering dan een alleenstaande. En je laatste brutoloon is het loon dat je ten minste 4 aaneensluitende weken kreeg bij éénzelfde werkgever én waarop bijdragen voor de sociale zekerheid zijn gestort.

Als je geen 4 weken ononderbroken hebt gewerkt, dan wordt het bedrag van de werkloosheidsuitkering berekend op basis van een minimummaandloon. Hou er dus rekening mee dat 1 dag werkloosheid een eventuele latere uitkering sterk beïnvloedt.

Je uitkering zal na verloop van tijd zakken. Bovendien is het voor iedereen anders: voor een exacte berekening neem je het best contact op met de RVA of met je uitbetalingsinstelling.

Tellen weekends, feestdagen en vakanties als werk?

Om betaald te worden in de vakantie, moet je de laatste werkdag voor de vakantie én de eerste werkdag na de vakantie werken in het onderwijs. Hetzelfde geldt voor een weekend of een feestdag: je moet de dag ervoor én erna aangesteld zijn om betaald te worden.

In juli en augustus krijg je een loon dat berekend is op het aantal dagen dat je gewerkt hebt in het onderwijs. Want voor elk van die dagen heeft het ministerie voor jou ook een beetje ‘uitgestelde bezoldiging’ aan de kant gezet.

Wanneer de uitgestelde bezoldiging niet de hele vakantieperiode dekt, kan je voor de andere dagen een wacht- of werkloosheidsuitkering aanvragen bij de RVA.

  • Fulltime gewerkt en 1 september aan de slag? Je moet niets doen.
  • Wel fulltime gewerkt, maar geen zicht op werk op 1 september? Schrijf je in bij de RVA. Je wordt vrijgesteld van stempelcontrole.
  • Niet fulltime gewerkt het afgelopen schooljaar? Ga langs bij de vakbond of de hulpkas om je bijpassing op de uitgestelde bezoldiging te laten berekenen en je in te schrijven bij de RVA. Het kan dat je in juli weinig inkomsten hebt.

Waar kan je terecht?

Er zijn 4 uitbetalingsinstellingen: de 3 vakbonden en de hulpkas.

De 3 vakbonden zijn: de liberale vakbond ACLVB, de christelijke vakbond ACV, en de socialistische vakbond ABVV. Je moet lidgeld betalen om je aan te sluiten bij een vakbond en te genieten van de dienstverlening. Een deel van je lidgeld krijg je terug in de vorm van een vakbondspremie.

Ga naar de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) als je niet aangesloten bent bij een vakbond. Hun dienstverlening is gratis.

Door je als werkloze aan te melden bij je uitbetalingsinstelling behoud je het recht op de verzekeringen die in de Sociale Zekerheid zitten, zoals je ziekteverzekering.

Het beste van Klasse in je mailbox?

  • Al 58.000 leraren zijn abonnee
  • 1 keer per week en helemaal gratis
  • Verhalen van collega’s, concrete praktijktips, exclusieve wedstrijden ...