Vlaanderen
Klasse.be

Mag dat?

Drinken en plassen verbieden tijdens de les?

  • 16 mei 2017
  • 2 minuten lezen

Mijn leerlingen mogen niet gaan plassen tijdens de les. Ook een flesje water in de klas mag niet. Want dat stoort de lessen te veel. Een moeder klaagt daarover, omdat ze het ongezond vindt voor haar kind. Mag ik dat verbieden?

Sofie – leraar vijfde leerjaar

Je plas ophouden en te weinig drinken zijn niet gezond

Prof. dr. Johan Vande Walle (kindernefroloog, UZ Gent, drogenachten.be): “Een leerling die tijdens de les moet plassen, is vaak al een half uur aan het ophouden. Dat brengt de leerling uit concentratie en dus ook zijn klasgenoten. Dat stoort de les uiteindelijk meer dan de leerling naar het toilet laten gaan. Als een kind echt vaak naar het toilet moet tijdens de les, kan je wel een signaal geven aan de ouders dat er een probleem kan zijn en dat ze het best een arts raadplegen.

Ook een leerling die te weinig drinkt, kan zich minder concentreren. Zeker na de L.O.-les komen kinderen vaak uitgedroogd in de les. Een kind van 8 à 9 jaar dat 30 kg weegt, moet 1,5 liter vocht per dag innemen (drank, fruit, soep …).

Laat je leerlingen daarom geregeld water drinken tijdens de les. Voorzie bekers aan de kraan of laat ze een flesje van thuis meebrengen. Bang dat ze ermee gaan spelen of vaker naar de wc moeten? Na een week zijn je leerlingen en hun blaas gewend aan de nieuwe situatie.

Als een kind voldoende drinkt, moet het minstens 5 vijf keer per dag plassen. 1 leerling op de 10 heeft een kleinere blaas en kan geen 2 uur wachten als hij 1,5 liter vocht inneemt. Toch moeten ze meer drinken om hun blaas te vergroten, wat nodig is om normale continentie voor dag en nacht te bereiken.”


De juf kan een kind laten wachten

Er bestaat geen onderwijsregelgeving over water drinken of gaan plassen tijdens de lessen. Een drink-en-plasbeleid is een onderdeel van het gezondheidsbeleid op school. De Vlaamse overheid en de kadermethodiek van het Vlaams Instituut Gezond Leven geven wel aanbevelingen.

Hoewel het ongezond is, kan de juf dus een kind laten wachten om te gaan plassen en drinken tijdens de les verbieden. Het hangt dus van de leraar of de school af. Afspraken daarover kunnen in het schoolreglement staan.

‘De verzekering’ is alvast geen excuus om kinderen te verbieden tijdens de les naar het toilet te gaan. Een leerling die de toestemming krijgt om naar het toilet te gaan, blijft ‘onder toezicht’ van die leraar. Valt hij van de trap en breekt hij zijn been, dan is dat een schoolongeval. Wordt de leraar aansprakelijk gesteld voor het ongeval, dan valt hij onder de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de school.

Drink- en plasbeleid aanpakken in het basisonderwijs?
Check www.drogenachten.be

Anne Siccard

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


F

Fiers Katrien

18 mei 2017

Geachte,

Als bekkenbodemtherapeut kom ik vaak kinderen tegen die inderdaad een kleine blaas hebben. Vaak wordt er dan een plas- en drankschema opgesteld, waarbij de kinderen om de 2 u moeten drinken en gaan plassen. Dus ook al zitten ze in de les !!! Mijn ervaring leert als je een gemotiveerde brief meegeeft naar de leerkracht met een goede degelijke uitleg , de adviezen rond drinken en plassen goed worden uitgevoerd. Kinderen mogen dan wel de klas verlaten om te plassen en te drinken tijdens de les. Het kan andere kinderen inderdaad ook stimuleren om meer te drinken , want dit gebeurt echt veel te weinig bij de meeste schoolkinderen.
Dus op vaste tijdstippen de blaas vullen en ook weer ledigen is zeer belangrijk, zowel voor groot als klein.

groeten,

Katrien

Reageren
G

Greet Verwimp

19 mei 2017

Geachte,

op onze school. St.-Vincentschool te Ekeren, hebben alle kinderen hun flesje water op of onder de bank staan.
Ze drinken de hele dag door, net zoals de juffen en de meesters! Ze beslissen zelf wanneer ze naar het toilet gaan. Er wordt wel afgesproken dat dit niet gebeurt tijdens een leermoment. In het eerste leerjaar helpt de juf hen hierbij met pictogrammen. Dit lukt zeer goed, kinderen leren op deze manier ook zelf verantwoordelijkheid te nemen. Af en toe wordt er natuurlijk weleens bijgestuurd door de juf of meester.

Groeten,

Greet, juf 2de leerjaar.

Reageren
A

Anoniem

19 juni 2017

Zo werkt het bij mij in de klas ook, juf derde leerjaar. Aan de deur hangen twee kettingen. Zijn deze er niet, dat betekent dat er twee kinderen naar toilet zijn. De anderen moeten dus eventjes wachten. Zowiezo gaat er niemand naar toilet tijdens een leermoment. De juf drinkt en heeft een kruikje op haar bureau staan, de kinderen mogen dit ook en kunnen vrijblijvend aan het kraantje opnieuw vullen.

Reageren
j

juf Lies

19 mei 2017

Ik vind dat we niet mogen overdrijven met 'pamperen'.
Ik praat de hele les en ik ga ook niet plassen.
Van mij mogen enkel Leerlingen met een medische reden (blaasontsteking, 1 nier) tijdens de les drinken/gaan plassen.

Uitzonderingen:
- Als het erg heet is buiten, laat ik een waterfles toe (zoals afgelopen woensdag).
- Als een leerling oprecht vertelt dat ze het plassen uitzonderlijk is vergeten, of de 'file' bij de toiletten erg lang was, de toiletten te laat open gingen ...

Reageren
J

Jasper Demolder

19 mei 2017

Leerlingen kunnen bij mij tussen de lessen even drinken, maar niet tijdens de les zelf. Er gebeuren ook geregeld 'ongelukjes' met flesjes en drankbusjes. Je cursus of boekentas overgoten met water is ook niet gezellig. Een gezonde discipline is hier op zijn plaats: geregeld de kans krijgen om te drinken maar ook momenten waarop het niet kan. Plassen kan in principe altijd, maar misbruik is nooit uitgesloten. Denk aan leerlingen die toevallig tijdens een toets naar het toilet moeten.

Reageren
P

Paul Gernay

19 mei 2017

Geachte
Ik las onlangs over een onderzoek in Amerika bij jongeren omtrent water drinken. Hieruit blijkt dat het niet nodig is om de haverklap te drinken. De onderzoekers besloten: 'drink als je dorst hebt en niet omdat er water staat.' Ik stel vast dat kinderen in de klas gewoon een slok water nemen omdat het flesje er staat en niet omdat ze echt dorst hebben. Opgelet: ik ben niet tegen drinken, dat moet en dat mag op school op de afgesproken tijdstippen. Voor mij geen fles water op de bank, dat stoort en zet aan tot 'onzinvol gewoontedrinken'. De onderzoekers gaven als bijkomende opmerking: 'je laat toch ook geen baby's drinken omdat ze eventueel zouden dorst kunnen hebben, maar je geeft ze te drinken als ze er werkelijk behoefte aan hebben'. Ik denk dat er ruimschoots mogelijkheid is om tijdens speeltijden te drinken. Deze kansen staan meestal in het schoolreglement vermeld. Grote uitzondering op dit alles is doktersadvies dat zegt: 'veel water drinken'. Dan MOET de leerling drinken tijdens de les. En inderdaad... laat ons de kinderen niet verder verpamperen met hen de indruk te geven dat ze het niet zullen 'overleven' zonder hun portie water tussendoor. Ocharme, wat moet de metselaar dan zeggen die in de zomer op zijn stelling staat ... Niemand gaat mij kunnen overtuigen van het feit dat kinderen echt enorme behoefte hebben aan hun portie water gedurende de lessen. Bovendien stel ik vaak vast dat er met water wordt gemorst... en dat is ook niet de bedoeling.

Reageren
G

Goedroen

22 mei 2017

Na de krokusvakantie kreeg ik te horen van de juf dat mijn dochter haar concentratie in de klas sterk was gedaald. We konden niet verklaren waaraan dat lag. Pas toen mijn dochter me vertelde dat ze al enkele weken haar waterfles niet meer meehad naar school, was het voor mij duidelijk waaraan dit lag. Ik ben zelf dialyseverpleegkundige en heb regelmatig te maken met mensen die gedesoriënteerd geraken als we teveel vocht bij onze patiënten onttrekken..Na een nota in de agenda en de drinkfles mee naar de klas vertelde de juf me dat de concentratie bij mijn dochter terug beter is en water toch wonder doet! Je moet weten dat de meeste kinderen rondlopen op de speelplaats, regelmatig te warm gekleed zijn en dan veel vocht verliezen.... Sinsdien mag mijn dochter steeds haar waterfles op de bank stellen en drinken als ze het nodig heeft. Dit vind ik top van de juf dat ze de gezondheid en de ontwikkeling van mijn kind in zijn totaliteit ziet!

Reageren
M

Mieke Santermans

26 mei 2017

Ik vind het eigenlijk vervelend dat Klasse met banale items de orde en het gezag van de leerkracht ondermijnt. Eerst moeten klasrijen al niet meer, wat bij mijn klas deel uitmaakt van het dagelijkse ritueel en voor rust en discipline zorgt bij het begin van de dag. Een ideale start. Ideaal om er de concentratie direct bij te hebben. Ideaal voor kinderen die anders te vlug afgeleid worden. Daarna lacht men (zelfs Lieven Boeve) met leerkrachten die aan de leerlingen vragen om de hand opsteken om een antwoord te geven. Nochtans de ideale manier om kinderen die steeds verdrukt worden of de vinger niet opsteken om ze re laten antwoorden. Nu zou men al een waterbar moeten toelaten op elke bank of bij de waterkraan? Haal er in plaats van een bekkenbodemtherapeut eens een psycholoog of een neuroloog bij die zal schrijven dat al die overbodige prikkels best zo ver mogelijk uit de buurt blijven. En wat het plassen tijdens de lessen betreft... (Kinderen met Medische problemen daar maken we graag uitzonderingen voor) Kleuters zijn toch al minstens 2 uur zindelijk, in het lagere zal dat niet anders zijn. Iedere eerkracht weet dat kinderen dat ofwel uit verveling vragen of even de beentjes te strekken. Weten ouders nu echt niet dat kinderen daar een spelletle van maken? Laat ons a.u.b. eens twee uur na elkaar lesgeven zonder onderbroken te worden. Moeten we die kinderen dan ook extra zorg geven voor de minuten die ze gemist hebben? Belachelijk. Heilige Hilde vergeef ons onze schulden en verlos ons van het kwade. Ik ben nu veroordeeld met 6 jaar erbij tot mijn pensioen (om minder pensioen te krijgen) maar hoe die jonge gasten dat op die manier zullen volhouden, dat weet ik echt niet. En nu het al zo moeilijk is krijgen we er straks nog de kinderen uit het buitengewoon onderwijs bij (die niet in onze grote onderwijsgroepen passen. Kindermishandeling omwille van besparingen heet ik dat) Als die dan maar niet met al dat water beginnen gooien..' Een bezorgde leerkracht uit het 5de leerjaar die het onderwijs al 20 jaar ziet achteruitgaan. Vroeger konden we zelf nog genieten van de mooie verhaaltjes die de kinderen uitvonden in hun opstelletjes. Nu kunnen ze geen 5 mooie zinnen meer na elkaar schrijven. En er is nog nooit zoveel van die 'zogezegde' zorg geweest. 't Zal aan dat water liggen..'

Reageren
I

Italiaura

4 juni 2017

Ik ben kleuterjuf (maar geef nu ook -wel maar- 2 uurtjes les in het eerste leerjaar en 2 uurtjes in het tweede leerjaar). Ik blijf verbaasd over het vele gedoe hierover zowel in binnen-als buitenland. Ik begrijp niet goed waarom over het plassen tijdens de les zooo heel moeilijk over gedaan wordt... Ik ken het bekende domino-effect dat eens eentje het vraagt, velen het vragen. Ik heb ook enkele kleuters die ik niet meer samen naar het toilet stuur, omdat ze enkel gaan met hun vriendjes en niet omdat ze echt moeten en dan veel te lang wegblijven.

Maar bij mij mogen kinderen - kleuters of lagere school- altijd naar het toilet. Wanneer ik een verhaal vertel in de kring wel meestal niet, dan moeten ze even wachten tenzij het echt niet anders kan, maar anders wel. Wat meneer Pieter suggereert "kleuters die 2 uur zindelijk zijn" ga ik helemaal niet uitproberen. In welke wereld kunnen kleuters 2 uur wachten om naar de WC te gaan? Ik laat mijn kindjes echt niet zo lang zonder naar het toilet te gaan hoor. Over het algemeen vind ik dat echt te lang voor kleuters en eigenlijk veel kinderen in het algemeen. Ik heb niet de indruk dat Pieter de gewoonte heeft met kleuters te werken. Uiteraard zijn er kleuters die best 2 uur kunnen zonder naar het toilet te gaan, maar over het algemeen niet.

Over wat meneer Paul Garnay over het drinken beweert, ben ik het persoonlijk ook niet eens, "het enkel drinken wanneer je dorst hebt". Bij bejaarden bijv. neemt het dorstgevoel sterk af en als ze enkel zouden luisteren naar hun dorstgevoel , krijgen ze te weinig water binnen. Ik herinner me nog goed, hoe ik tijdens de bezoekjes aan mijn lieve oma, haar verplichtte om - voor ik naar huis ging- haar glas water leeg te drinken. Voor de speeltijd moeten alle kleuters "proberen" naar het toilet te gaan. Tijdens de speeltijd proberen we dat te beperken o.w.v. toezichtsredenen, maar het is zeker niet verboden. Na de speeltijd herinner ik ze er aan te drinken en op warme dagen verplicht ik ze zelfs wat water te drinken. Over het water OP de bank , begrijp ik dat dat niet handig is en dat dat kan omgestoten worden enzo met alle gevolgen van dien. Dat zou ik ook niet doen, water op de bank laten staan. In hun boekentas is meer dan voldoende.

Zowel in de lagere school als bij kleuters vind ik dat ze naar toilet moeten kunnen tijdens de les en ik begrijp niet wat het vele gedoe daarvan is. Zo ontzettend wordt je les toch niet gestoord door deze simpele vraag? Tijdens je les krijg je toch ook vragen over de leerstof en tegenwoordig werk je ook wel wat interactief waarbij kinderen actief bij de les betrokken worden of bewegen of overleggen in groepjes of knutselen of iets opzoeken of... Zoveel actie in een les en dan zouden kinderen die even moeten plassen de les onoverkomelijk verstoren? Kinderen die dit vragen worden bijna als "crimineel" gezien en de leerkracht verliest veel meer tijd door het kind de pieren uit de neus te vragen "waarom ging je niet tijdens de speeltijd en we zijn nu bezig met, vraag het straks even opnieuw als we dat hebben gedaan..." dan door het snel even te laten gaan. Bovendien wordt de les soms vaker voor jullie, "non-believers" zal ik dan maar zeggen- gestoord door het kind dat echt moet, dat verplicht is, het meerdere keren te vragen.
De kinderen die haast in hun broek plassen, maar niet mogen, kunnen zich ook minder goed op je les concentreren. En wat als het door jullie halstarrig weigeren dan toch eens helemaal te laat is en misging? Dan heb je nog veel meer gedoe en een vernederd kind in tranen. Dat wens als leerkracht je kinderen niet toe. Akkoord, zijn ook kinderen die dit gewoon zeggen , om even de klas uit te zijn en die niet echt moeten gaan. En er zijn ook kinderen die er zonder de leerkracht een zootje van maken, ja, dat moet aangepakt worden. Maar er zijn nu eenmaal kinderen die even een loopje nodig hebben en ook dat vind ik niet erg, daarna kan het kind zich beter concentreren. De speeltijden kunnen te kort zijn met vele kinderen en te weinig toiletten. Er zijn ook kinderen die absoluut niet graag naar de WC gaan waar anderen bij zijn en die die rustige privacy van alleen gaan nodig hebben. Bovendien zijn er ook verlegen of doodbrave kinderen die als de dood zijn om hun vinger op te steken in de klas om wat dan ook te vragen. Dit alles negeren draagt niet bij tot een goed klasklimaat. Er moet gewoon wederzijds respect en vertrouwen zijn tussen leerlingen en leerkracht: dat kinderen bij voorkeur naar het toilet gaan tijdens de speeltijd, maar dat als het echt nodig is ze niet bang moeten zijn om het tijdens de les te vragen, misschien even wachten tijdens belangrijke instructie, dat ze ook even een loopje kunnen nemen, dat ze best grote kinderen zijn (mijn kleuters en de lagere school, ja, mijn kleine mannekes zijn best groot ;) ) Maar dat ze dan ook het vertrouwen van de leerkracht niet moeten beschamen en snel moeten terugkomen, geen dingen stukmaken, niet teveel lawaai enz. en dat ze anders niet meer tijdens de les mogen, maar enkel met leerkracht erbij.

Reageren
N

Nathalie

16 juni 2017

Indien ik leerkracht was, zou ik de waterflesjes naar de schooltas verbannen.
Ik zou tussen twee lessen in zeggen: "nu gaan we onze fles nemen en even drinken" , daarna gaat die fles terug in de schooltas.

Reageren

Laat een reactie achter