Vlaanderen
Klasse.be

Mag dat?

Moeten ouders alle schoolkosten op voorhand kennen?

  • 31 augustus 2017
  • 1 minuut lezen

Tijdens de infoavond bij de start van het schooljaar vragen ouders me welke schoolkosten ze mogen verwachten dit schooljaar. Moet de school hen dat zo snel al laten weten?

Dirk – leraar derde leerjaar

Ja, dat is wettelijk verplicht in het basis- en secundair onderwijs.

Ouders moeten dus óók een inschatting kunnen maken van de te verwachten kosten die buiten het systeem van de maximumfactuur vallen. Het gaat dan concreet over de bijdragen die scholen kunnen vragen voor andere diensten en producten zoals buitenschoolse kinderopvang, middagtoezicht, maaltijden, drankjes, schoolbus, sportaanbod, lessen Frans na schooltijd … Dingen waarvan ouders zelf kiezen of ze er gebruik van maken.

Voor dit type ouderbijdragen moet je school een bijdrageregeling uitwerken. Die moet ze eerst bespreken in de schoolraad – waar ook ouders vertegenwoordigd zijn — en vervolgens via het schoolreglement — dat ouders ondertekenen bij inschrijving – meedelen.

Dit moet in de bijdrageregeling staan:

  • een lijst met verschillende categorieën van kosten die de school aan de ouders kan doorrekenen. Per categorie maakt de school een raming van het maximaal te verwachten bedrag.
  • hoe de school de bijdragen opvraagt (minstens 3 betaalmomenten gespreid over het schooljaar).
  • welke afwijkingen de school kan toekennen, zoals een regeling voor minder gegoede ouders.

Bij grote wijzigingen in de loop van het schooljaar past de school de bijdragelijst aan en meldt dat aan de ouders. Zo komen zij niet voor verrassingen te staan.

Meer informatie over schoolkosten en de bijdrageregeling op Onderwijs.vlaanderen.be

Anne Siccard

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren