Vlaanderen
Klasse.be

Specialist

“Ga de conflicten in de lerarenkamer aan”

  • Laatste wijziging: 13 mei 2024
  • 12 minuten lezen

Meningsverschillen en conflicten in de lerarenkamer, op het schoolsecretariaat, in de vakwerkgroep. We gaan er vooral niet mee om. Gevolg: spanningen, roddels, sarcasme, lange tenen, doelloze vergaderingen, burn-outs … Het kan nochtans anders. “Ga die conflicten aan, want er zit goud in”. Dat zegt trainer Fanny Matheusen vanuit de inzichten van Deep democracy.

expert Deep democracy: Fanny Matheusen
Fanny Matheusen – Trainer

Hoe gaan scholen om met conflicten en meningsverschillen?

Fanny Matheusen: “Mensen zijn conflictvermijders. Bovendien zijn Vlamingen geneigd om veel te (ver)zwijgen. ‘Om de lieve vrede’. Dat merk je ook in onze scholen. We denken dat meningsverschillen verdwijnen als we er niet over praten. Maar dat is niet zo: ze gaan in de onderstroom leven en worden groter en harder. Soms zo groot dat het nog moeilijk samenleven wordt in de lerarenkamer. De burn-outcijfers zijn hoog, vaak omdat mensen niet kunnen zeggen wat ze eigenlijk willen zeggen.”

We moeten de conflicten aangaan?

Fanny Matheusen: “Vaak benoemen we een conflict op school pas als het ontploft. Terwijl we veel vroeger kunnen starten: voor het escaleert, voor er twee kampen komen, voor mensen geen open kaart meer durven spelen. Stemmen die nooit gehoord worden, gaan radicaliseren. Als we ons vandaag zorgen maken over radicalisering bij jongeren, dan moeten we ook durven kijken naar onze eigen scholen. We maken te snel een zondebok van de tegenstem.”

“Deep democracy zorgt ervoor dat ‘wat gezegd moet worden ook gezegd kán worden’, dat alle meningen en invalshoeken aan bod kunnen komen. Heftig soms, maar alleen zo kunnen leraren en scholen groeien: ‘mining the gold of conflict’. De kwaliteit van organisaties zit in de relaties: met sterke leraren en zwakke relaties kan je geen topteam hebben, met sterke relaties en ‘gewone’ leraren wel.”

Conflict: “Collega Kris weigert pertinent om afspraken op te volgen en stuurt zijn kat naar vergaderingen. De directeur laat betijen. Onze vakgroep draait niet.”

Fanny Matheusen: “Vraag Kris waarom hij zich niet goed voelt. Misschien vindt hij dat de vakgroep zijn pedagogische vrijheid beknot? Herkennen andere collega’s dat? Misschien vindt nog iemand het vervelend om drie gemeenschappelijke vragen op te stellen per examen.”

“Het lijkt raar om het lastige gedrag van Kris te verspreiden, maar zo ziet hij een kant van ons die hij nog niet kende, en worden wij ons bewust van ons eigen Kris-kantje. Als het conflict al dieper zit, voer je het debat los van de personen (Kris’ visie of die van Els?) maar op de rollen: ‘alles afstemmen op elkaar’ versus ‘genoeg autonomie behouden’. Doel: beide visies goed verkennen en daaruit iets essentieels leren waardoor je beter met elkaar zal samenwerken.”

Welke conflicten leven op school?

Fanny Matheusen: “Onlangs ging ik naar het oudercontact van mijn dochter maar was daarvoor eigenlijk niet uitgenodigd, enkel de ‘probleemgevallen’ waren welkom. Ik zei dat ik daar niet akkoord mee ging en enkele leraren gaven me gelijk. Op school was er niet over gedebatteerd. Gevaarlijk, want dan kunnen leraren in kampen belanden met voor- en tegenstanders.”

“Geven we huiswerk of niet en hoe dan, wat met straffen en discipline in de klas, hoe ver gaan we met redelijke aanpassingen, of met de thuistaal? Als de school daarover besluiten neemt en je voelt je niet gehoord, trekken leraren zich soms terug in hun klas: deur dicht, de rest kan hen niet meer schelen. Ze zijn in conflict met de school. Zonde, want we kunnen als school zoveel rijker worden door in discussie te gaan, door wél die andere meningen en invalshoeken te horen.”

Wat gebeurt er als je niks doet met meningsverschillen?

Fanny Matheusen: “Bekijk een lerarenteam, een secretariaat of vakwerkgroep of om het even welke organisatie als een ijsberg. Alles wat zichtbaar is boven water, is wat we met elkaar delen, wat we aan elkaar vertellen. Maar er speelt veel onder de waterlijn: grote en kleine frustraties, conflicten, meningsverschillen, angsten, dromen, alles wat we niet durven of kunnen delen met de groep. Hoe beter de lerarenkamer aan elkaar hangt, hoe meer bespreekbaar is en hoe minder onder de waterlijn blijft.”

Met sterke leraren en zwakke relaties kan je geen topteam hebben, met sterke relaties en ‘gewone’ leraren wel

Fanny Matheusen
Trainer

“Als leraren niet gehoord worden, als ze niet mogen of kunnen zeggen waarom ze niet akkoord gaan, bv. bij een heel autoritaire directeur, gaan ze saboteren. Ze ontwikkelen manieren om net niet te zeggen wat ze eigenlijk wél bedoelen: sarcastische grapjes over een beslissing van de directeur, smoezen of excuses om niet op een (vak)vergadering te zijn, de boel bewust tegenwerken, zich ziek melden. Leraren zijn dan niet meer bezig met hun kerntaak, talenten en passies raken ondergesneeuwd. Alle energie gaat naar ‘de strijd’.”

In elke school speelt sabotagedrag.

Fanny Matheusen: “Als ik in een school met moeilijkheden kom, zoek ik via de sabotagelijn wat ze nodig heeft. Die lijn gaat van bedekte vormen van sabotage (grapjes, smoesjes, roddels) naar meer open (niet meer praten, tegenwerken, vertragen, staken). Die ‘kleine’ sabotage kan je nog aanpakken: vraag naar wat iemand bedoelt met zijn grapje, wie dat ook zo voelt en wat we nodig hebben om samen verder te gaan.”

“Maar als de communicatie stokt, wordt het spannend. Dan zitten we in zwaar conflictwater en wordt het voor de directeur heel moeilijk om nog neutraal te zijn, om alle stemmen te horen. Dan heb je een externe facilitator nodig.”

“Wij hebben allemaal favoriet sabotagegedrag, maar zijn ons daar niet altijd van bewust. Als we ventileren in de lerarenkamer bijvoorbeeld. De vorige keer dat ik daarvan getuige was, werden discriminerende uitspraken gedaan over leerlingen. Dat ventileren lijkt onschuldig, maar daaronder zat een heel debat over gelijke onderwijskansen, over kinderen rechten geven, over tegemoetkomen komen aan andere culturen, over redelijke aanpassingen. We ventileren, maar de echte discussie voeren we niet. Sabotagegedrag is dus niet fout, het is wel een teken dat iets niet kan gezegd worden. En daar moet je mee aan de slag.”

Conflict: “Er zijn voortdurend spanningen tussen gepassioneerde leraren voor wie ‘de school hun leven is’ en zij die er de kantjes aflopen. Misschien moet de directeur het contract van enkele collega’s niet verlengen?”

Fanny Matheusen: “Je zou enkel kunnen verder gaan met de bevlogen leraren. Maar het signaal van de andere kant – ‘de school is mijn werk’ – verdwijnt daarmee niet. Bovendien: is het wel verstandig dat de school ‘je leven moet zijn’?”

“Zet alle leraren in de ene kant van de zaal en doe ze denken vanuit ‘de school is mijn leven’. Wat voel en zeg je dan? Zet ze nadien in het andere kamp: ‘de school is mijn werk’. Wat denk en zeg je dan? Daar zit de groeikans.”

“De leraren voor wie ‘de school hun werk is’ ontdekken en zeggen dat ze ook passie hebben voor dat beroep en best wel wat extra dingen voor school doen. En omgekeerd: de ‘passievolle’ mensen zeggen dat de school soms wel echt ‘werk’ is. Zo ga je voorbij aan de initiële spanning. We laten die polarisering even spelen. En vanuit die verkenning kan je terug verbinden met elkaar.”

Waarom is de tegenstem waardevol?

Fanny Matheusen: “Op school heb je altijd een dominante stem. Dat wat de meerderheid denkt (over het oudercontact, de thuistaal, het huiswerkbeleid …). Collega’s die anders denken, kan je dan wegzetten als lastigaards, tegenwerkers die niet bij ons passen. We schuiven ze opzij en denken dat het probleem opgelost is. Maar alleen door toch naar ze te luisteren, te checken welk stukje tegenstem ook in ons zit en wat we ervan kunnen leren, zal je school sterker draaien.”

“Deep democracy stelt niet dat die lastige stem wijzere dingen zegt. Wel dat door ernaar te luisteren andere dynamieken ontstaan. Je werkt aan een betere relationele bedrading waardoor meer wijsheid en potentieel uit die groep naar boven komt. Onder elke lastig gedrag zit een positieve inzet. We moeten kijken naar wat die collega eigenlijk wil vertellen. En daarvoor moeten we soms het conflict durven aangaan.”

expert Deep democracy: Fanny Matheusen
Fanny Matheusen: “Sabotagegedrag is dus niet fout, het is wel een teken dat iets niet kan gezegd worden.”

“Deep democracy staat haaks op hoe we nu naar onze vakwerkgroep of ons lerarenteam kijken: die moeten snel en efficiënt werken, met zo weinig mogelijk collega’s die anders denken. Deep democracy gaat niet op een softe manier harmonie bewerkstelligen, maar wil de polarisatie even opzoeken. Dat is best stoer en we zijn daar bang voor, maar je inzichten worden wel waardevoller.”

Hoe maak je samen beslissingen en spreek je alle krachten van je team aan?

Fanny Matheusen: “Je kan vijf stappen zetten: vier boven de waterlijn en eentje die onder de waterlijn duikt.

  1. Zeg alles. Alle invalshoeken zijn welkom: ideeën, argumenten, cijfers maar ook dromen of emoties.
  2. Empower de nee-stem. Vraag naar wie er anders over denkt. Daarvoor uitkomen vraagt lef: hoe gaat de groep reageren, loop ik niet het risico om de zondebok te worden?
  3. Breek uit. Als de nee-stem en het tegenvoorstel op tafel liggen, vraag je: ‘Wie herkent dat standpunt, wie voelt hetzelfde?’ Zo voelt de collega met het minderheidsstandpunt zich erkend. Een belangrijk moment: je spreidt de rol over verschillende mensen, weg van het denken in een zondebok.
  4. Raak de wijsheid. Bevraag de minderheidsstem. Overtuig de andersdenkende collega niet om mee te werken, maar zoek hoe hij de meerderheidsbeslissing rijker kan maken: ‘Wat heb je nodig om mee te gaan, om achter het voorstel te staan dat niet het jouwe is?
  5. Ga het conflict aan. Als je voelt dat er spanningen leven, ga die dan aan. Anders gaan ze onder de waterlijn. Kijk naar de sabotagelijn: wat zeggen collega’s zonder het echt te zeggen (grapjes, roddels …).”

Vragen wie die dissidente stem herkent, helpt?

Fanny Matheusen: “Ja, dat noemen we ‘de rol spreiden’. Het begrip ‘rol’ zien we in deep democracy ruimer dan onze sociale (vader, moeder …), functionele (leidinggevende, ondersteuner …) of persoonlijkheidsrollen (doorduwer, bruggenbouw, perfectionist …).”

“Alles wat je denkt of voelt is ook een rol: blijdschap, boosheid, angst, verzet. Al die rollen vormen het weefsel van een groep. Belangrijk is dat we bij conflicten blijven inzien dat een individu meer is dan zijn rol. Dat we blijven zien dat onze schooldirecteur ook een vader, moeder, partner is, iemand die sport en speelt. Meervoudige identiteit dus.”

“Aan de andere kant moeten we ook beseffen dat een rol groter kan worden dan een individu. Dat niet enkel Jef de kritische is in de lerarenkamer, en Fien de perfectionist en Anne de chaoot. Rollen zijn vloeibaar. Waardoor de perfectionist ook eens chaoot mag zijn, en de ‘brave’ ook eens op tafel kan kloppen. Dat zorgt er ook voor dat de directeur onze mening snapt en wij de wereld van de directeur een beetje gaan begrijpen. In succesvolle groepen zijn die rollen vloeibaar, in beweging.”

Conflict: “Een collega doet vaak racistisch, hij stond ook op een bepaalde politieke lijst. De directeur en het schoolbestuur doen niks. Die racist moet uit ons team.”

Fanny Matheusen: “Ik kreeg die vraag in een superdiverse school. Dat ‘anders zijn’ lag duidelijk bij één collega. Tot we naar die dissidente stem luisterden. Zit een stukje van wat die collega doet of zegt misschien ook in mij? Heb ik zelf vooroordelen, waar herken ik me?”

“Een van de collega’s zei toen: ‘Eigenlijk doe ik ook iets discriminerends, want ik bevoordeel leerlingen wel eens die de taal niet machtig zijn, ik geef ze toch een goed cijfer zodat ze het halen want ze hebben het al moeilijk genoeg met mijn collega. Door dat niet te zien, wordt die ene collega de lastige.”

“Door die ‘racist’ uit de school te zetten verdwijnt de stem niet die zegt dat we het allemaal lastig hebben met de toenemende heterogeniteit in de klas. Dat is waar we echt mee aan de slag moeten.”

Hoe maak je je lerarenkamer, je vakwerkgroep of secretariaat veilig om een conflict aan te gaan?

Fanny Matheusen: “Als wij in de klas aan leerlingen vragen om kritisch te zijn, om hun gedacht te zeggen en we geven daarna cijfers of zeggen ‘die mening was een goeie en die helemaal niet’, gaan die leerlingen alleen nog sociaal wenselijk antwoorden. Hetzelfde gebeurt in de lerarenkamer. Als je meteen meningen afstraft en zegt: ‘dat kan niet’, ‘dat hebben we al geprobeerd’, ‘dat gaat ons veel tijd kosten’, gaan mensen hun meningen inslikken. We zien dat collega’s dan te weinig willen leren van elkaar, zich onvoldoende kwetsbaar durven opstellen of fouten mogen maken.”

Bij conflicten op school is de directeur vaak kop van Jut?

Fanny Matheusen: “De directeur heeft een sleutelrol: hoe komt hij tot inclusieve besluitvorming op school, wat doet hij met conflicten en meningsverschillen, hoe stimuleert hij verbinding? Een directeur voelt zich vaak zelf heel onveilig. We onderschatten hoe eenzaam die rol is en hoe weinig open en eerlijke feedback hij/zij krijgt van medewerkers. Vaak omdat leraren heel traditioneel kijken naar leiderschap: hiërarchisch, met weinig zelfsturing.”

Zodra we van de directeur een superman of -vrouw maken, hebben we ook zielige wezens die geholpen of gered moeten worden

Fanny Matheusen
Trainer

“Het is vandaag bon ton om op onze leiders te schieten, bv. op politieke leiders. Ze kunnen weinig goeds doen en we projecteren heel veel op hen. Daarom wordt dat leiderschap soms te zwaar. We mogen van een directeur geen superman of -woman maken. Zodra we een superman hebben, hebben we ook zielige wezens die geholpen of gered moeten worden. Sommige collega’s willen dat misschien ook zijn. Vraag is dus: hoe leer je iedereen dat leiderschap op te nemen, die rol te spreiden? Pas dan krijg je medewerkers die initiatief nemen en proactief zijn.”

Iemand moet wel knopen doorhakken en beslissingen nemen op school.

Fanny Matheusen: “Dat klopt. Een autocratische leider neemt die beslissingen zelf. Een democratische geeft meer inspraak. Maar ook dan kan nog 49 procent zich in een richting geduwd weten. De directeur, maar evengoed de coördinator van de vakgroep of de voorzitter van de schoolraad, kan dus nog een stap verder gaan en de wijsheid van de minderheid toevoegen aan het meerderheidsstandpunt. Daardoor krijg je een andere ‘ja’ en worden alle standpunten en gevoelens ook uitgesproken.”

“Veel leidinggevenden voelen schroom om in hun leiderschap te gaan staan. Een verkeerde interpretatie van Deep democracy is dat je helemaal niks meer mag zeggen en dat je je bevoegdheid teruggooit. We moeten directeurs niet enkel versterken om alle stemmen in hun team te horen en daarmee aan de slag te gaan, maar ook om heel duidelijk te zijn over hun rol. Durf dat leiderschap op te nemen, ‘own your rank’. En dat moet niet autoritair. Veel leidinggevenden doen dat op een heel fijne charismatische, passievolle manier.”

Conflict: Onze school wordt geleid door een dominante directeur. Er is veel geroddel en niemand durft uitkomen voor zijn mening.

Fanny Matheusen: “Vaak wordt de collega met het meeste lef uitgestuurd: die moet het maar eens gaan zeggen. Hij/zij loopt dan het risico aan de deur gezet te worden of in een positie waar je niet veel last meer van hem/haar hebt. Of er komt een open, anonieme brief. Geen goede strategieën.”

“Ik leer mensen om die ‘nee-stem’ toch te laten horen op vergaderingen: ‘Ik ga niet akkoord, ik zie dat anders’. En vraag elkaar daarin te steunen: wie herkent dit, wie deelt die mening? Laat die nee-stem niet ondergronds en dus verloren gaan.”

“Een onschuldig grapje maken mag: ‘Als onze directeur zijn sleutel vergeet, ligt de school plat’. Maar stellen we ook de vraag: wat willen we eigenlijk zeggen met dit grapje? Laat die kleine signalen niet passeren. Zo proberen we om die waterlijn stilletjes aan te doen zakken.”

Wat wint een school door diep democratisch te werken?

Fanny Matheusen: “Als je aan inclusieve besluitvorming doet én emoties een plaats geeft, wordt je school vitaler en creatiever. Leraren zijn meer bereid om met elkaar samen te werken. Deep democracy leert je ook interculturele competenties aan: je luistert naar de minderheidsstem en wat die kan toevoegen aan het geheel.”

“Maar er is meer. Scholen moeten kinderen voorbereiden op een toekomst die we niet kennen, want onze wereld is voortdurend in transitie. We gaan naar een samenleving waar we veel afhankelijker zullen zijn van elkaar. Denk maar aan autodelen, cohousing en de toenemende superdiversiteit. We zullen met elkaar moeten kunnen samenleven en samenwerken én dus ook leren om conflicten aan te gaan, want we zijn verschillend en we kunnen dat verschil niet wegwerken. Deep democracy kan een navigatiesysteem zijn voor leraren om leerlingen iets mee te geven waar ze wat mee kunnen in deze wereld in beweging, los van alle vakinhoud.”

Wat is deep democracy?

Deep democracy ontstond begin jaren negentig in Zuid-Afrika. Het land was op zoek naar nieuwe manieren van besluitvorming na de val van de apartheid. Het echtpaar Lewis ontwikkelde technieken en gespreksmodellen om besluiten te nemen en conflicten op te lossen. Uitgangspunt is dat tegenstellingen de start zijn voor een creatief proces waar je organisatie rijker van wordt. Steeds meer bedrijven en scholen gaan er ook bij ons mee aan de slag.

Michel Van Laere

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


d

de clercq patrick

10 januari 2019

wanner kom je dit alles bij ons eens toelichten op onze pedagogische studiedag? Er is meer en meer wrevel bij ons lerarenkorps.

Reageren
S

Sven-AERTS

29 augustus 2020

Altijd verbazend. Ik heb altijd gedacht dat leraren dat binnengelepeld krijgen als specialisten werken met (jonge) mensen? Je staat daar met een klein team tegenover een massa van studenten en ouders ... ik zou maar rap een "agile - open team zijn waar alles heel rap gezegd wordt" ?

Reageren
A

Ann Vanden Buverie

10 januari 2019

Herkenbaar en voor gemotiveerde onderwijsmensen een positieve bevestiging van deze inzichten.

Reageren
J

Johan De Wilde

12 januari 2019

Een mooie aanleiding voor zowel informele gesprekken aan de koffieautomaat als een formeel gesprek op een personeelsvergadering. Klasse verdiept. Klasse verbreedt.

Reageren
v

veerle

18 januari 2019

Heel tof artikel met herkenbare, onschuldige situaties. Misschien moet men er toch aan toevoegen dat wanneer men pogingen doet om een 'conflict' aan te gaan en dit niet tot een oplossing komt, je misschien met minder onschuldige situatie te maken hebt.

Reageren
N

Nelle

3 februari 2019

Heel herkenbaar... Beslissingen moeten gedragen worden door het team en dat vergeet men soms wel eens...
En de leerkrachten met de grote mond (die door de groep worden uitgestuurd) hebben altijd de boter opgegeten... Zo komen er groepjes: meelopers en tegenwerkers.
Dat allemaal door niet te luisteren naar de meningen die in het team leven. Echt triestig.

Reageren
F

Frank Weijers

10 maart 2019

Mooi helder artikel, Fanny. De voorbeelden die je geeft zijn ook voor mensen in scholen in Nederland heel herkenbaar. Ik zal het artikel hier graag verspreiden.

Reageren
G

Geert Sagaert

14 mei 2024

Mooi artikel, maar toch mis ik iets... voor mij liggen tussen WIT (zwijgen en alles met de mantel der liefde bedekken) en ZWART (conflicten moeten kunnen, sabotageedrag hulp inroepen van een externe...) zoveel verschillende tinten...! Waar is je goeie TEAMwork? Een schoolTEAM bestaat uit je collega's, je vakwerkGROEP, je CPBW, je preventieadviseur, ik hoor niks over de vertrouwenspersoon (luisterend oor, maar ook bemiddeling!), eventueel EDPBW arbeidsgeneesheer... er ligt zoveel tussen wit en zwart dat je (heel vaak) op een goeie manier voor ALLE partijen bommen kunt ontmantelen. Ik wil dan ook de functie van de vertrouwenspersoon (en diens kennis en mogelijkheden) opwaarderen.

Reageren
F

Fanny Matheusen

25 mei 2024

Dank voor al jullie reacties. Ik ga graag op enkele zaken in:
-Ja, hier zou meer ruimte voor moeten zijn in de lerarenopleiding - en daarom ben ik blij dat enkele lerarenopleiders de deep democracytraining bij ons al zijn komen volgen. meer info op www.deep-democracy.be
-Ja, wij komen graag naar jullie toe: om hierin opleiding te geven of een moeilijker lopend proces te faciliteren. We hebben al mooie voorbeelden van waar deze methode echt helpend is geweest om een team weer op de rails te krijgen, om van werkdruk naar meer werkgeluk te gaan, om innovatieve ideeën te laten groeien en bloeien. Dus contacteer ons gerust op info@deep-democracy.be
-En jazeker zijn er ook heel wat andere mogelijkheden om aan de slag te gaan - ik erken zeker ook het belang van vertrouwenspersonen, interculturele bemiddelaars, peermediation,... Wij hebben al heel fijn samengewerkt. En wat werkt, dat waarderen we!
- en tot slot wil ik jullie allemaal veel lef en liefde toewensen in het aangaan van spanning en conflict. Het is één van de grote uitdagingen van deze tijd.

Reageren

Laat een reactie achter