Gepubliceerd op
Klik & Print

Schooluitval en spijbelen: breng alle hulplijnen in kaart

Spijbelende en schoolmoeë leerlingen beschermen tegen schooluitval is niet evident. Tot waar loopt de verhoogde zorg? Wanneer schakel je externe hulp in? En weet jij welke instanties er voor jou en je leerlingen zijn in je regio? Breng ze samen met je CLB in kaart en deel de contactgegevens met het hele team.

Breng alle hulplijnen in je buurt in kaart

Zo werkt het

 1. Download en print het overzicht Eerste Hulp Bij schooluitval.
 2. Bekijk met wie je al samenwerkt en vul de contactgegevens in. Een brugfiguur, CAW of een zorgboerderij in de buurt?
 3. Zoek samen met (zorg)collega’s en het CLB naar nieuwe mogelijkheden. Want een school kan het niet alleen. Ken je het dagbestedingsaanbod, de werking van VDAB of CAW in jouw regio? Het overzicht hieronder zet je op weg.
 4. Maak het overzicht beschikbaar voor het team. Hang de kaart uit in de lerarenkamer of geef elke collega een exemplaar.

 


 

Versterk de brede basiszorg en verhoogde zorg op school

 • Pedagogische begeleidingsdienst
  Zij versterken mee je school- en klasbeleid. Klop zeker bij hen aan voor een sterker positief schoolklimaat, de beste buffer tegen schooluitval.

  Wil je school haar beleid of leraren versterken in een bepaald thema? Je pedagogische begeleidingsdienst kan vanuit haar makelaarsfunctie doorverwijzen naar expertorganisaties die gespecialiseerd zijn in een bepaald thema.

 • Vlaamse Scholierenkoepel
  Hun aanbod rond leerlingenbemiddeling, vertrouwensleerlingen is een goede buffer tegen schoolverzuim en schooluitval.
 • Ouderkoepels
  Elke onderwijskoepel of -net heeft een ouderkoepel. Bekijk welk aanbod zij hebben rond schooluitval.
 • Netwerkcoördinatoren
  Elke provincie heeft een netwerkcoördinator rond schoolverzuim en schooluitval. Zij hebben een goed zicht op het regionaal aanbod. Je kan een beroep doen op hun expertise en knelpunten voor het beleid aankaarten.
 • Lokaal bestuur
  Je gemeente geeft subsidies, zet projecten en ondersteuning op rond gelijke kansen, kleuterparticipatie, schoolverzuim en schooluitval.
 • Lokale initiatieven
  Check welke andere lokale initiatieven er zijn in je regio zoals huiswerkbegeleiding of brugfiguren.

 • Doe een beroep op uitbreiding van zorg

  • Ondersteuningsnetwerk
   Loop je vast op gedrag dat voor jou problematisch aanvoelt? Het ondersteuningsnetwerk brengt expertise binnen in je school voor de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
  • Centra Leerlingenbegeleiding
   Het CLB onderzoekt wat het meest geschikte aanbod is voor je leerling en is je eerste aanspreekpunt bij gedragsproblemen, demotivatie en schoolverzuim. Zij zetten je op weg naar de gepaste hulp.
  • Het CLB kan vanuit zijn draaischijffunctie doorverwijzen naar deze organisaties:

   • NAFT
    In een Naadloos Flexibel Traject kunnen jongeren die dreigen uit te vallen terecht. Helemaal op maat, op school of op locatie. Zo kan de leerling weer motivatie vinden en iedereen even op adem komen.
   • Dagbestedingsaanbod
    Bij een zorgboerderij (groene zorg) of leerrechttraject kunnen leerlingen terecht van een halve dag tot een hele week. Zo krijgen leerlingen weer zelfvertrouwen, succeservaringen of gewoon een rustige plek om te zijn.
   • 1 gezin 1 plan
    Deze samenwerkingsverbanden helpen jongeren, gezinnen en CLB’s om gepaste hulp op te zetten. Ze staan klaar voor een consult, overbruggingshulp, toeleiding naar hulp op maat.
   • Politie
    Ook de politie ondersteunt scholen als jongeren of ouders onbereikbaar blijven of elke samenwerking weigeren. Overleg eerst met je CLB.
   • JAC/CAW
    Hier kunnen jongeren terecht met eender welke hulpvraag.
   • TEJO
    Hier krijgen jongeren gratis kortdurende therapeutische begeleiding.
   • Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
    Een CGG begeleidt kinderen en jongeren met ernstige psychische en/of psychiatrische problemen.
   • Platform voor de Samenlevingsdienst
    Hier krijgen jongeren die afhaken de kans om vrijwillig stage te doen en zo iets terug te doen voor de samenleving.

   Stap naar werk

   • Organisaties rond werk
    Ken je jongeren die vroegtijdig stoppen met school zonder concreet plan? Breng hen in contact met de jongerenconsulenten van VDAB. Organisaties zoals JES, Groep INTRO geven coaching naar werk, sollicitatietraining en heroriënteren naar (tweedekans)onderwijs, duaal leren of werk.
   • Startbanenprojecten
    Bij een JOJO of VEVE-traject stappen jongeren in een betaalde job in onderwijs, gecombineerd met educatief verlof om een kwalificatie te halen. Ze zijn een rolmodel in de school voor andere jongeren.

Jouw Lerarenkaart 2022 thuis?*

 • 4 kwaliteitsmagazines met inspiratie van leraren en experts
 • Fraai ondersteunend materiaal (kalender, poster, kaartjes ...)
 • Je Lerarenkaart 2022 valt in je brievenbus met het decembernummer
*Betaal vóór 2 november en krijg je Lerarenkaart 2022 thuis (enkel voor rechthebbenden)