Vlaanderen
Klasse.be

Specialist

Mogen we nog lesgeven, meneer? 

  • 8 oktober 2020
  • 6 minuten lezen

Gemiddeld verliezen we 25 procent van de leertijd, o.a. aan administratie en orde houden. Daar valt winst te rapen, volgens onderwijsexpert Pedro De Bruyckere. Zijn tips helpen je om je tijd in de klas beter te bewaken.

“Leraren liggen wakker van hun effectieve lestijd”, vertelt Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool Gent). “Ook pre-corona al. De leescijfers van mijn blogteksten over time on task, het bewaken van lestijd, schoten door het plafond. En als ik de term ‘lestijd’ laat vallen tijdens presentaties, gaan zowel de vingers als decibels omhoog.”

“Corona drukte ons hard met de neus op de bekende feiten: lestijd is een ontzettend kostbaar goed. Leraren zijn gemotiveerd om hun leerlingen te voeden met sterke lessen. Maar voor je effectieve leerstrategieën inzet om iedereen maximaal aan het leren te krijgen, moet je eerst je lestijd beschermen.”

Pedro De Bruyckere over lestijd bewaken
Pedro De Bruyckere: “Voor je effectieve leerstrategieën inzet om iedereen maximaal aan het leren te krijgen, moet je eerst je lestijd een beetje beter beschermen.”

Niet makkelijk, toont TALIS-onderzoek. Steeds meer les gaat verloren aan administratie en ordehandhaving. Hoe veel lestijd verliezen we?

Pedro De Bruyckere: “Een kwart van de les. Leraren basis en eerste graad secundair zijn het daarover in TALIS roerend eens. Vaak tot hun eigen frustratie. De grootste boosdoeners zijn inderdaad administratie en ordehandhaving. Dat het percentage effectieve lestijd daalt, baart me zorgen. Temeer omdat de effectieve lestijd het laagst ligt bij kinderen die onderwijs het meest nodig hebben. Pijnlijk, want voor hen telt de klok dubbel zo snel.”

“En er is meer. Een recent Brits onderzoek toont dat we de verloren tijd onderschatten. Het wijst erop dat kleine stoorzenders – een hardnekkige laatkomer, een rinkelende smartphone, een collega die aanklopt om papieren te verzamelen – meer tijd happen dan we denken. Die onderbrekingen hebben een verborgen kost. Je leerlingen vinden hun concentratie niet in 1 vingerknip terug.”

“Soms ligt de oorzaak buiten de school. Doen leraren alles wat ze kunnen met prima lessen, maar kijken de grote ramen van het klaslokaal uit op het marktplein. Concentreer je op de wekelijkse, rumoerige marktdag als leerling maar eens op je rekensommen. Dan moet je met grotere oplossingen komen: pas je het uurrooster aan en reserveer je de turnlessen tijdens die ochtend? Of plak je het onderste deel van het venster af?”

Wat nu? In kaart brengen hoe vaak je lessen onderbroken worden?

Pedro De Bruyckere: “Waarom niet? Een weekje turven hoeveel lestijd administratie en orde opslokken, hoeveel onverwachte onderbrekingen je les storen. Echt alles: moet je noteren wie een fluohesje heeft of briefjes verzamelen met bestelde wafels? Staat een collega aan je deur omdat jij die weerbarstige beamer wél aan de praat krijgt? Duurt het lang voordat alle kinderen hun atlas in de kast vinden of hoor je tot 9 uur veel straatlawaai terwijl een rustiger lokaal onbezet is?”

“Neem je les op je smartphone op. Of vraag een stagiair die je observeert om die onderbrekingen eens bij te houden. Doe dat met het volledige team. Dan kan je samen bespreken waar je kleine stukjes realistische winst kan boeken. Blijven leerlingen beter in focus als de atlassen klaarliggen op hun bank of niet?”

Regels, routines en relaties zijn de beste tijdbewakers; zeker als het hele team ze deelt

Pedro De Bruyckere
Onderwijsexpert

“En iedereen verliest wat tijd na de speeltijd. Maar in sommige klassen zijn leerlingen na 1 minuut weer aan het werk, in andere duurt het 5 minuten. Leer van elkaar: misschien geeft je collega vóór de speeltijd al instructie en weten zijn leerlingen perfect wat ze moeten doen. Dat kan je moeiteloos overnemen.”

Regels, routines en relaties zijn de beste tijdbewakers. Zeker als het hele team ze deelt. De snelste leerlingen doen er 20 dagen over om een routine eigen te maken, andere tot 250. Als je dan het jaar daarop weer andere gewoontes moet aanleren, verlies je veel tijd.”

Pedro De Bruyckere over lestijd bewaken
Pedro De Bruyckere: “Dat we net door minder planlast tot meer lestijd komen? Dubbel geluk voor elke leraar.”

Kan je voorbeelden geven van regels en routines?

Pedro De Bruyckere: “Telefoons vooraf wegstoppen, afspraken over laatkomers en hoe leerlingen materiaal klaarleggen, een vaste opdracht als je les 3 minuten te vroeg stopt of leerlingen iet sneller klaar zijn dan hun klasgenoten. Die moeten weten: er ligt een stapeltje Asterix-strips achteraan in de klas om mijn Frans te oefenen of een blinde kaart om rivieren te memoriseren. Of: dat stukje huiswerk of die uitbreidingstaak kan ik nu al in stilte aanpakken.”

“Spreek ouders aan als hun kinderen systematisch te laat komen. Netjes voor de schoolbel arriveren is een routine. Zeker in kleuterklassen denken ouders ten onrechte dat het niet zo nauw steekt. Maak ze duidelijk: jouw nonchalance haalt de kwaliteit van mijn les of gesprek naar omlaag. Niet alleen jouw kind, maar alle leerlingen zijn daarvan de dupe.”

Je pleit niet voor minder kringgesprekken of didactische uitstappen?

Pedro De Bruyckere: “Nee. Schrap geen kringgesprekken of klasontbijten, blijf ingaan op vragen, vertel grapjes en anekdotes. Ook dat kan bij uitstekend onderwijs horen en hoeft geen tijdverlies te zijn, je bouwt aan een goede relatie met je leerlingen. Idem voor didactische uitstappen. Effectieve leertijd vertelt niet hoe je de leertijd benut, wel dat je ze bewaakt om daarna te bekijken hoe je ze goed inzet. Het is geen synoniem voor de leraar die instructie geeft en leerlingen oefeningen laat maken.”

Vandaag zitten we gemiddeld aan 75% benutte leertijd, dat betekent dat je op 4 leerjaren eigenlijk 1 schooljaar verliest

Pedro De Bruyckere
Onderwijsexpert

“Zet daarbij technologie verstandig in. Afwezigheden afroepen, moet dat echt meteen en luidop, of vink je in stilte je lijst af wanneer je leerlingen een individuele opdracht hebben? En zet technologie ook in als leermiddel. Denk aan flip the classroom. Als leerlingen dat gewoon zijn, dan win je lestijd in de klas. Terwijl het pure lesgeven aan 25 leerlingen in 25 slaap- of woonkamers misschien minder ideaal is: dan mag je nog zoveel afspraken maken, de onderbrekers heb je nooit in de hand. Denk maar aan chat-oproepjes, inkomende mails, labiel internet, broers of zussen die aandacht eisen.”

Legt time on task geen extra druk op leraren en leerlingen en mooie informele leerkansen?

Pedro De Bruyckere: “Net niet. Door lestijd te bewaken creëer je helderheid en rust. Want een leraar die 3 minuten aan administratie verliest en 8 aan ordehandhaving, raakt opgejaagd. Die ziet de tijd tikken, twijfelt of hij alle leerstof nog rond krijgt. Dan schieten spontane momenten of gesprekken met leerlingen er automatisch bij in.”

“Net door je lestijd effectief te beschermen, komt er tijd voor het relationele aspect van onderwijs. Het helpt ook je klasmanagement. En het wordt nog mooier: nadenken over effectieve lestijd dwingt ons om planlast te bekijken. Dat we net door minder planlast tot meer lestijd komen? Dubbel geluk voor elke leraar.” 

100 procent effectieve lestijd is onmogelijk. Wat kan wel?

Pedro De Bruyckere: “Terugwinnen wat we de laatste jaren aan effectieve lestijd verloren. Zonder door te slaan in stopwatch-onderwijs, zoals een Britse school die strak timet hoeveel tijd leerlingen krijgen om naar een andere klaslokaal te rennen.”

“Vandaag zitten we gemiddeld aan 75% benutte leertijd. Dat betekent dat je op 4 leerjaren eigenlijk 1 schooljaar verliest. Als je dat percentage met je school omhoog krijgt, creëer je meer leerwinst dan wanneer je alle leerlingen 1 uur extra in de klas houdt. Zeker als je tegelijkertijd werk maakt van effectieve leerstrategieën en het curriculum ontvet, zodat het mandje van leraren niet overloopt.”

Bart De Wilde

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


K

Katrijn

21 oktober 2020

Bijzonder leerrijk om deze drempel onder de aandacht te brengen! Dankjewel, dit neem ik zeker mee naar mijn praktijk als pedagogisch begeleider. Toeval of niet,... zo ben ik op zoek naar een (ouder) onderzoek naar de impact van toetsen op de effectieve lestijd. Zo ving ik op dat dit overeenkomt met een 1 schooljaar. Kan er iemand mij aan dit onderzoek helpen ? Alvast veel dank ! (katrijn.nys@telenet.be)

Reageren
H

Heidi Verlinden

9 november 2021

Interessante vraag, Katrijn. Daarbij aansluitend lijkt het me ook interessant om na te gaan wat de impact van diezelfde toetsen op het leren is. Want als we toetsen ook zien als vorm van leren (toetsen om te leren - formatief), dan benieuwt het me of dat schooljaar (op een ganse schoolloopbaan? Op 6 jaar?) dan een kost is, dan wel een opbrengst? Of gewoon... een effectief onderdeel van de onderwijstijd.
Als je info krijgt omtrent onderzoeken: je weet me te vinden he? ;)

Reageren
j

john huijbregts, leerkracht autisme

21 oktober 2021

Ai, ai, ai, .... Waarom zetten we toch altijd zo in op 'effectieve lestijd'? Lesstijd is pas 'effectief' als de leerlingen op 'aan' gaan: actief betrokken zijn! Dat betekent ook dat ze lekker in hun vel moeten zitten, zich gehoord en gezien weten. Daar is veel intermenselijk contact. Zo beschouwd zijn alle zgn. 'verloren lestijd' mooie momentjes van contact, maar, ja, even zo vaak van 'storing'. Van die 'storing' kan ook weer gellerd worden: hoe ga je ermee om, hoe leer je je concentreren, moet je je er altijd aan storen? Het zit hem echt niet in de hoeveelheid tijd, maar of we leerlingen echt op 'aan' krijgen, er veel goede communicatie en dus echt contact is. Daarnaast kan er van en tijdens 'storing' (niet effectieve lestijd) óók " geleerd" worden! Leren is echt niet alleen actieve instructie of oefenen! Leren is veel breder dan dat!!

Reageren

Laat een reactie achter