Melk4Kids
Reeks

Schooldirecteurs

Log in om te bewaren.

Waarom ben je directeur? Wat is het speerpunt van jouw beleid? Hoe stuur jij je team aan? Klasse vraagt het schoolleiders op de man (of de vrouw) af.

Dit artikel is interessant voor een