Vlaanderen
Klasse.be

Tips

7 leestips voor en door directeurs

  • 21 december 2021
  • 5 minuten lezen

7 directeurs duiken in hun boekenkast en tippen hun favoriete leestip voor collega-directeurs. Welk boek rond management, coaching, vergaderen of communicatie pik jij eruit?

Zuinig vergaderen

Boek: Vergaderen is dodelijk - Leestip

Vergaderen is dodelijk

Patrick Lencioni

Katelijne Jespers, directeur Centrumschool: “Ik koos dit boek als leestip voor directeurs omdat vergaderen vaak een verplichting en iets onaangenaams is. Zeker als je informatie niet op de juiste manier doorgeeft: eenrichtingsverkeer, geen interactie of verbondenheid, de leidinggevende bepaalt de agenda, iedereen moét aanwezig zijn … Dan ervaren collega’s vergaderen als verloren tijd.”
 
“Vroeger vergaderden we heel traditioneel: álle onderwerpen kwamen aan bod en iedereen was altijd aanwezig. Nu staan we meer stil bij wat collega’s nodig hebben en op welke manier we informatie het best verspreiden. Dan vul je de vergadering anders in en communiceer je op verschillende manieren via weekberichten, maandelijkse bijeenkomsten, overleg in kleinere groepen. Collega’s hebben ook inbreng in de agenda van een vergadering.”
 
“Nu leunen onze vergaderingen inhoudelijk beter aan bij wat een leraar nodig heeft bij zijn kerntaak. Time is money – ook in onderwijs. Dus gebruik die tijd zuinig, ook die van je team.”


Afbakenen met apen

Boek: De one minute manager en de apenrots - Leestip

De one minute manager en de apenrots

Ken Blanchard, Spencer Johnson

Koen Robberechts, directeur ‘t Sprinkhaantje: “Uit dit boek onthoud ik vooral de ‘apenrots’. Of hoe je als leidinggevende met heel wat organisatorische managementsproblemen te maken krijgt. ‘Apen’ zijn taken voor jezelf of anderen die op je schouder worden geplaatst. De auteurs laten je reflecteren over hoe je omgaat met die apen en leren je delegeren en afbakenen wat belangrijk is.

“Hoe minder tijd je aan de apen van medewerkers besteedt, hoe meer tijd je hebt voor die medewerkers. Eerst duurde het een tijd voor ik sommige apen kon loslaten. Maar sinds het boek probeer ik toch mijn werk meer af te bakenen en te delegeren waar mogelijk.”


Meer tijd voor kwaliteit

En wat als we nu eens weer eens gewoon gingen lesgeven? Een kwaliteitsaanpak voor scholen

Eva Naaijkens, Martin Bootsma

Annelore Wallyn, pedagogisch directeur VBS Terbank: “Ik pik dit boek uit mijn boekenkast als leestip voor andere directeurs, want het heeft me erg geïnspireerd om de kwaliteitsontwikkeling op school vorm te geven met kwaliteitskaarten. Die maken deel uit van het gedigitaliseerde schoolwerkplan waar elke leraar aan meewerkt. Zo kunnen we visies en afspraken borgen, bijsturen en opvolgen. Anders dreigen afspraken stof te vangen in een kast. Momenteel pakken we op deze manier het huiswerk- en agendabeleid aan.”

“De allergrootste tip uit het boek? Zet de leraar centraal. Maak ze expert-leraren door hun genoeg tijd te geven voor overleg. Wij werken daarom met vormen van co-teaching. De ene helft van de klas heeft L.O., de andere mediavaardigheid. Zo zijn de leraren 2 aaneensluitende lesuren kindvrij voor overleg met elkaar, zorgcoördinator of directeur.”


Feedback geven en nemen

Boek: Radicaal openhartig - Leestip

Radicaal openhartig

Kim Scott

Patrick De Smet, directeur VBS Sint-Jozef: “Als je een goede directeur wil zijn, moet je ook dingen durven zeggen tegen je medewerkers. Radicale openhartigheid in organisaties is volgens de auteur een must om succesvol te zijn. Want zo realiseer je betere relaties. En ben je als directeur  in staat om je 3 belangrijke verantwoordelijkheden op te nemen: een cultuur creëren waar feedback geven en nemen normaal is, een sterk schoolteam bouwen en resultaten behalen.”

“Volgens het boek voldoen goede evaluatiegesprekken aan 3 belangrijke eigenschappen: ze moeten oprecht, integer en zorgzaam zijn. Je leert ook hoe je een evaluatiegesprek vooral niet doet: te gevoelig, te hard of te vaag.”

“Hoe geef je goede feedback? Zeg wat je denkt zonder het gesprek uit de weg te gaan, zonder lange aanloop, en wees duidelijk. Geef 1 verbeterpunt óf 1 compliment. Geen combinatie. Geen sandwich. Geen doekjes. Doe het ook op een menselijke manier, niet vanuit superioriteit. En baseer je op de feiten. Vertel verder welk gevoel je daarbij hebt en hoe je het concreet anders wil.”


Duidelijke communicatie

Boek: De duidelijke directeur, gouden communicatietips voor elke school - Leestip

De duidelijke directeur, gouden communicatietips voor elke school

Karina Verhoeven

Saskia Roets, directeur De Driehoek: ​”Als directie moet je altijd 3 pijlers nastreven: veiligheid, zekerheid en duidelijkheid. Correct communiceren is daarbij heel belangrijk. Als je iets niet weet, koop je het best tijd om dingen op te zoeken of na te vragen. Vergeet daarna zeker niet om terug te koppelen.”

“Ik leerde uit het boek dat je, ​afhankelijk van de situatie, verschillende rollen hebt: adviseren, informeren, faciliteren, motiveren, afdwingen … ​De gesprekstechnieken en vraagstelling bij coachinggesprekken in het boek gebruik ik nog altijd.”


Oplossingsgericht dansen

Boek: Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs - Leestip

Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs

Louis Cauffman, Dick J. van Dijk

Peter Van Hove, directeur GO! Basisschool Atheneum: “Dit boek levert een positieve bijdrage aan de lerarenuitval en het lerarentekort. Als je als leidinggevende focust op oplossingen, kom je ook tot oplossingen samen met je team. Te veel aandacht voor problemen zorgt alleen maar voor meer problemen.”

“Om dat te bereiken leggen de auteurs de gespreksmethodiek van de zevenstappendans uit. Via oplossingsgericht en waarderend werken breng je collega’s dichterbij mogelijke stappen naar oplossingen. Binnen die methodiek gebruik ik bijvoorbeeld vaak oplossingsgerichte schaalvragen. Wat gaat er al goed? En wat zou er veranderen in de klaspraktijk als je een klein stapje voorwaarts zette?”


Veranderen doe je samen

Boek: Reteaming: Oplossingsgericht werken als veranderstrategie - Leestip

Reteaming: Oplossingsgericht werken als veranderstrategie

Ben Furman, Tapani Ahola

Marjan Putman, directeur Zilverenhoek en De Platanen: “De auteurs geven een duidelijke structuur van 12 stappen voor structurele kwaliteitsverbetering. En om bij veranderingsprocessen vooral in te zetten op motivatie en samenwerking. Dit boek past heel erg bij mijn geloof in teamgericht en oplossingsgericht werken bij verbeterprocessen.”

“Het boek leidde bij ons heel concreet tot kwaliteitskaarten. Dit boek versterkt ons om in gesprek te blijven met elkaar, in de toekomst te geloven en te vertrouwen op de talenten van elk teamlid. Het zet ons team in beweging in een gezamenlijke richting. Want veranderen doe je vooral samen en procesmatig.”

Sara Frederix

Voeg dit artikel toe aan je bewaarde artikels

Log in om te bewaren


Laat een reactie achter