Gepubliceerd op
Schooltips

6 pijlers voor een sterk armoedebeleid

Een sterk armoedebeleid heeft 6 pijlers: van inschrijfteam tot schoolfactuur. Ontdek hoe jouw school met kleine en grote aanpassingen aan iedereen de juiste aandacht kan geven.

 1. Kies een sterk inschrijfteam

  • Leid mensen op. Zorg voor een vast inschrijfteam met mensen die ‘opgeleid’ zijn om armoede en kansarmoede te detecteren. De interculturele medewerker van het CLB helpt je graag verder.
  • Maak het onthaal warm. Zorg ervoor dat bij de inschrijving altijd een ouder aanwezig is. Een warm onthaal werkt drempels weg en je komt meer te weten. Je school krijgt GOK-uren op basis van 2 criteria: thuistaal en het diploma van de moeder. Dat vraag je bij de inschrijving. Sommige ouders schamen zich, waardoor ze niet altijd naar waarheid antwoorden.
  • Wees alert voor signalen die wijzen op (kans)armoede. Gebruik deze checklist.
 2. Communiceer actief en duidelijk met ouders

  • Communiceer eerst. Verwacht niet dat iemand zijn problemen aan de grote klok hangt. Zet als school de eerste stap. Behandel alle ouders met respect: niemand wil kansarm genoemd worden.
  • Pas je taalgebruik aan. Schoolcommunicatie is voor veel ouders te moeilijk. Gebruik brieven enkel als het nodig is en houd ze kort, duidelijk en concreet.
 3. Maak je school betaalbaar

  • Denk na over schoolkosten. Kansarmoede valt niet altijd op. Gsm, tablets, hippe kleding … Maar dat wil niet zeggen dat schoolkosten niet op het gezinsbudget wegen.
  • Confronteer leerlingen nooit met onbetaalde facturen. Onderhandel over onbetaalde rekeningen rechtstreeks met de ouders. Ondertussen blijft de leerling meedoen met activiteiten, krijgt hij zijn schoolmateriaal, ontvangt hij zijn documenten …
  • Help ouders de schooltoelage aan te vragen. Geef aan alle ouders informatie over de schooltoelage. Praat erover bij de inschrijving. Bied hulp aan om de toelage aan te vragen. Voor elke leerling die een schooltoelage ontvangt, krijgt de school extra werkingsmiddelen. Wie ooit al eens een schooltoelage ontving (vanaf schooljaar 2012-2013), moet geen nieuwe aanvraag doen. De toekenning gebeurt dan automatisch.
  Directeur Hervé Werbrouck

  Directeur Hervé Werbrouck: “Alle leerlingen hebben baat bij betaalbaar onderwijs. Als school bewaak je de kwaliteit van je onderwijs. Die hangt niet rechtstreeks af van het bedrag dat je uitgeeft of de reizen die je aanbiedt, het is de inhoud die telt.”

 4. Creëer een veilige omgeving

  • Zorg voor een warme school. Geen open communicatie zonder vertrouwen. Zorg dat ouders zich welkom voelen op school. Praat niet alleen over wat misloopt. Overweeg om een lijst aan te leggen van ouders die nooit langskomen. Neem contact op en overtuig hen om alsnog te komen.
  • Stel een vast en bekwaam zorgteam samen. Ken alle zorguren toe aan een beperkt aantal mensen. Zo krijgen de ‘zorgverantwoordelijken’ een gezicht en creëer je vertrouwen bij de leerlingen.
  • Bouw aan een brede school. Dat is een school die nauw samenwerkt met de jeugdbeweging, de sportclub, de kinderopvang, het theatergezelschap … uit de buurt. Zo zet ze leerlingen en hun ouders aan om deel te nemen aan het lokale leven.
 5. Bouw een stevige studie(keuze)begeleiding uit

  • Zorg voor een goede materiële omkadering. Voorzie op school toegang tot het web en organiseer huiswerkbegeleiding.
  • Pas je taalgebruik aan. Kinderen uit een kansarm milieu praten anders. Ze spreken weinig over ideeën (‘stel dat’), veel over concrete situaties en ze gebruiken weinig beeldtaal of abstracte woorden. Maak je uitspraken concreet met voorbeelden en laat de leerlingen vaak aan het woord.
  • Zet in op studiekeuzebegeleiding. Wie de schooltaal niet begrijpt of gebrekkige ondersteuning van ouders heeft, geeft snel de indruk dom te zijn. Dit leidt tot het beruchte ‘watervaleffect’ en maakt het voor kinderen extra moeilijk om uit de kansarmoede te ontsnappen. Een goede studiekeuzebegeleiding houdt hiermee rekening.
 6. Roep de hulp in van specialisten

  • Schakel ervaringsdeskundigen in. Leraren weten weinig over armoede en de gevolgen ervan. Nodig een spreker uit van een vereniging waar armen het woord nemen. Informeer bij de gemeente of ze initiatieven neemt om de onwetendheid rond kansarmoede te doorbreken.
  • Benut de expertise van het middenveld. CLB, LOP’s, steden en gemeenten, het schoolopbouwwerk … Je school wordt omringd door organisaties die vertrouwd zijn met armoede en de gevolgen ervan.
  • Werk samen met externe hulpverleners. Sommige gezinnen krijgen externe ondersteuning. Maar sociale hulpverlening steunt de kinderen niet noodzakelijk bij schoolse activiteiten. Zoek uit wie de vertrouwensfiguren voor het gezin zijn en voor de leerling zelf. Bekijk samen wat de school kan doen.

Het beste van Klasse in je mailbox?

 • Al 56.000 leraren zijn abonnee
 • 1 keer per week en helemaal gratis
 • Verhalen van collega’s, concrete praktijktips, exclusieve wedstrijden ...