Gekkoo verblijf spelen
Reeks

M-decreet

Log in om te bewaren.

Het M-decreet regelt het onderwijs voor kinderen met een beperking, stoornis of handicap. In deze reeks lees je wat er echt in het decreet staat en welke visie erachter zit. Bovendien vertellen ouders en leraren over hun praktijkervaringen.