museum leuven met je klas

Thema’s Taal op school

Duiding
portret Sigrid Van Liedekerke, docent Frans aan de lerarenopleiding HoGent

“Leraren moeten meer Frans spreken tijdens de Franse les”

Minder dan de helft van de leerlingen behaalt op het einde van de basisschool de eindtermen Frans voor lezen. Voor luisteren slagen bijna 7 leerlingen op de 10. Sigrid Van Liedekerke, docent Frans aan de lerarenopleiding HoGent, zoekt verklaringen voor die lage cijfers: “Ik zie nog steeds heel veel leerlingen schrijven in een invulboekje. Terwijl leraren moeten inzetten op actieve vaardigheden, zoals spreken, begrijpend lezen en luisteren.”

Geen artikels meer beschikbaar.