Gepubliceerd op
Schooltips

Open schoolcultuur kan partnergeweld stoppen

Kinderen die thuis getuige zijn van partnergeweld, komen daar niet makkelijk mee naar buiten. Vang jij de signalen op? Kunnen ze bij jou terecht? Weet je hoe je het best reageert en hoe niet? De school is vaak de eerste schakel om het huiselijk geweld te doen stoppen. Met een open schoolcultuur doorbreek je het taboe.
 

Doordacht beleid rond partnergeweld: 3 voordelen

 1. Geen paniekreacties

 2. Bij de meeste situaties van partnergeweld is er geen direct gevaar voor de leerling. Maar sommige leraren panikeren en nemen ondoordachte maatregelen. Met een schoolbeleid daarentegen weten leraren wat van hen verwacht wordt, op wie ze kunnen terugvallen, welke stappen ze moeten zetten en wat ze niet moeten doen.

 3. Alertheid

 4. Geweld in huis is niet iets waar een gezin mee te koop loopt. Je krijgt als buitenstaander niet veel kansen om het te ontdekken. Leraren die sneller signalen opvangen, zijn vaak de eerste schakel om het geweld te doen stoppen.

 5. Integrale aanpak

 6. Waarden en normen over relaties kunnen binnen de relationele en seksuele vorming op school worden geïntegreerd.

 

Van schoolbeleid tot individuele leraar: 10 stappen

 1. Maak een duidelijke beleidskeuze voor zorg

 2. De directeur maakt duidelijk dat de school een open, zorgende school wil zijn. Er is een zorgteam dat leerlingen opvolgt en leraren ondersteunt die met twijfels zitten, zich machteloos voelen, niet weten hoe ze iets moeten aanpakken …

 3. Maak iedereen verantwoordelijk

 4. Als niet elke partner op school dezelfde visie deelt en zijn verantwoordelijkheid neemt om mee te bouwen aan een positief klimaat, wordt een beleid moeilijk waar te maken.

 5. Stel een kernteam samen

 6. Betrek verschillende partners: het CLB , de zorgcoördinator of leerlingbegeleider, de groene leraar, groene leerlingen, geïnteresseerde leraren … Het team denkt samen na hoe de school opener kan zijn, welk plan van aanpak nodig is, hoe ze relatievorming aanpakt, welke vormingen ze aanbiedt …

 7. Vertrouw op een netwerk

 8. Bouw een netwerk van specialisten uit waar je terechtkan. Maak via het CLB contact met de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), het Jongeren Advies Centrum (JAC), het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK), vzw Zijn, de politie …

 9. Maak de school sterker

 10. Zorg voor vormingen over huiselijk geweld. Nodig iemand van het netwerk (JAC, CAW, VK) uit om mee te denken over de aanpak. Laat leerlingen die invloed hebben bij andere leerlingen een opleiding volgen over socio-emotionele problemen.

 11. Maak werk van brede relationele en seksuele vorming

 12. Focus niet enkel op de technische en biologische aspecten van relationele en seksuele vorming. Maak al vanaf de basisschool werk van thema’s als weerbaarheid, respect voor elkaar, jaloezie, waarden en normen in relaties, hoe ruzies oplossen …

 13. Toon interesse

 14. Elke leraar moet een vertrouwenspersoon zijn, zowel voor ouders als voor leerlingen. Praat geregeld met leerlingen in klasverband én individueel. Toon interesse voor hun leefwereld. Leef mee met wat ze meemaken en heb aandacht voor positieve en negatieve gebeurtenissen.

 15. Wees aanspreekbaar

 16. Leerlingen en ouders die voelen dat je meeleeft, zullen sneller aangeven welke problemen ze hebben. Zorg voor een lage drempel. Mogen leerlingen je in de pauze aanspreken om te praten? Zijn ouders welkom, ook als er geen oudercontact is?

 17. Wees discreet

 18. Heb je een vermoeden van een geval van partnergeweld? Of heeft een leerling je aangesproken? Praat er dan over met je directeur, maar wees discreet ten opzichte van anderen. Bespreek elke stap die je zet met de leerling.

 19. Durf ouders aan te spreken

 20. Ook over moeilijke onderwerpen moet je met ouders durven praten. Vanuit een gezamenlijke bezorgdheid om de leerling kan je alle problemen aankaarten, ook de problemen die zich voornamelijk buiten de schoolmuren afspelen.

 


Hulplijn

1712, het nummer voor iedereen die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling. Professionele medewerkers luisteren naar je vraag, geven je informatie en/of verwijzen je door naar de best passende hulpverlening in je buurt. 1712 is bereikbaar op werkdagen van 9 tot 17 u. Een telefoontje is gratis en wordt niet op de gesprekslijst van de factuur vermeld. Meer info vind je op 1712.be

Haal Klasse Magazine in je bubbel

 • 4 kwaliteitsnummers met inspiratie van leraren en experts.
 • Fraai ondersteunend materiaal: kalender, poster, zorgkaartjes ...
 • Je Lerarenkaart met meer dan 1000 voordelen in je brievenbus.