Vlaanderen
Klasse.be

Loon, werktijd en verlof

Het loon van een leraar, je rechten en plichten en wat je moet weten over TADD en vaste benoeming: lees er alles over in deze reeks.

Leraar geeft uitleg aan leerlingen
Mag dat?

Mag ik als leraar meer dan 100% (voltijds) presteren?

Mogen leraren meer dan 100% voltijds presteren? Dat mag. Die extra lesopdracht valt onder plage- of overwerk en wordt maximaal tot 140% betaald.

Zo doen zij het

Deeltijdse leraren op school: hoe maak je goede afspraken?

Deeltijdse leraren schipperen tussen eigen noden en verwachtingen van de school. 2 directeurs en 1 leraar vertellen hoe zij het aanpakken.

Zwangere vrouw werkt op laptop
Mag dat?

5 vragen en antwoorden voor wie zwanger is en in het onderwijs werkt

Als je zwanger bent, zijn administratieve of financiële onzekerheden het laatste wat je wil. De antwoorden op deze 5 vragen bieden rust en houvast.

foto van een agenda
Mag dat?

Heb ik recht op inspraak in mijn lessenrooster?

Leraar Marieke wil springuren bundelen. De school weigert. Heeft ze recht op inspraak in haar lessenrooster? Helaas, inspraak is geen recht, maar de meeste scholen houden rekening met wensen van leraren.

Ober ruimt tafel af
Mag dat?

Vakantiejob of bijberoep voor leraren: mag dat?

'Mag je als leraar een ‘vakantiejob’ zoeken, bijvoorbeeld in de horeca of als zelfstandige werken?', vraagt leraar Gino zich af. Het antwoord: er zijn voorwaarden en let ook op voor het effect op je belastingen.

vrouw haalt geld uit portefeuille
Mag dat?

Hoeveel bedraagt mijn eindejaarstoelage?

Hoeveel bedraagt je eindejaarstoelage? Dat is verschillend voor tijdelijken en vastbenoemden. Het hangt ook af van het aantal dagen dat je gewerkt hebt.

man verft muur
Mag dat?

Kan de school me verplichten om te klussen?

Mag een directeur het team verplichten om in de vakantie te klussen op school? Nee, dat mag niet. Leraren mogen dat wel vrijwillig doen.

Illustratie van een vraagteken
Mag dat?

Kan ik een interimopdracht vroegtijdig stopzetten?

"Ik werk sinds enkele dagen op een school voor een korte interimopdracht", vertelt starter Stijn. "Nu belt er een andere school en biedt me een lange interimjob aan. Kan ik de eerste opdracht zomaar stopzetten?"

Leraar geeft opleiding
Mag dat?

Welk verlof kan ik nemen voor een opleiding?

"Ik wil graag zelf een opleiding volgen tijdens de schooluren. Kan ik daarvoor verlof krijgen?" Dat vraagt kleuterleraar Ria.

Mag dat?

Kan ik mijn anciënniteit meenemen naar het onderwijs?

"Ik heb 20 jaar geleden mijn lerarendiploma gehaald, maar ben meteen in een bedrijf gaan werken. Als ik nu overstap naar het onderwijs, telt mijn ervaring dan mee om mijn salaris te berekenen?", vraagt Bart.

vrouw stapt in auto
Mag dat?

Welke onkosten voor verplaatsingen krijgt een leraar terugbetaald?

Maak je in opdracht van je school een dienstverplaatsing voor stagebegeleiding, tijdelijk onderwijs aan huis, inkopen ... met je eigen auto of het openbaar vervoer? Dan heb je recht op een financiële tussenkomst.

Illustratie van spaarvarken
Verhaal

Hoeveel verdienen leraren?

Het is de passie voor onderwijs die leraren elke dag naar school brengt, niet hun loonbriefje. Maar hoeveel verdienen leraren nu echt? En strookt dat met de uren die ze kloppen? Jos, Laurence, Marijke en Tine getuigen over hun salaris, werktijd en motivatie.

Pedro De Bruyckere over lestijd bewaken
Specialist

Mogen we nog lesgeven, meneer? 

Administratie en orde leggen al jaren druk op de lestijd. Vandaag komen daar doorgeschoven stukjes leerstof en veiligheidsmaatregelen bij. Pedro De Bruyckere vertelt hoe jij dit schooljaar je tijd in de klas kan bewaken.

Leraar legt studente iets uit adhv een iPad
Mag dat?

Mag ik lesgeven met een te hoog diploma?

"Kan ik ook een interim doen voor een job die eigenlijk een diploma vereist dat hoger is of lager is dan mijn diploma?", vraagt zij-instromer Isabel zich af. "Heeft dat nadelen nu of op lange termijn?"

close up van hand die geld uit een portefeuille haalt
Mag dat?

Mijn tijdelijke lesopdracht stopt eind juni. Wat nu?

"Ik had een tijdelijke lesopdracht van september tot en met december en werkte van januari tot juni voltijds. Ik heb nog geen zicht op een nieuwe lesopdracht volgend schooljaar. Krijg ik een salaris tijdens de zomervakantie? Mag ik een andere job uitoefenen?", vraagt leraar Marly.

Zieke vrouw in zetel
Mag dat?

Wat als mijn ziektedagen op zijn?

"Enkele jaren geleden moest ik na een operatie revalideren, waardoor ik heel lang afwezig was. Nu moet ik opnieuw een operatie ondergaan. Hoe kom ik te weten hoeveel ziektedagen ik nog heb? Wat gebeurt er als ze op zijn?", vraagt Karen, leraar 3de leerjaar.

onderzoekers Joeri Minnen, Ignace Glorieux en Julie Verbeylen
Duiding

Wat zit er achter de cijfers van Het Grote Tijdsonderzoek?

Uit Het Grote Tijdsonderzoek blijkt niet alleen dat leraren 41 uur per week kloppen. Het onderzoek maakt ook komaf met clichés over het beroep. Duiding bij de cijfers.

tijdsbesteding van leraren: grafiek
Actueel

Onderzoek tijdsbesteding leraren: de belangrijkste conclusies

Voltijdse leraren besteden gemiddeld 41.30 uur aan hun job. 30% gaat naar administratie. Dat blijkt uit een tijdsbestedingsonderzoek van VUB bij ruim 8000 leraren.

leraar ouder dan 55 aan het werk
Mag dat?

Minder werken in de laatste jaren voor je pensioen?

"Ik ben nu 57 jaar en ik zou de laatste jaren voor mijn pensioen graag deeltijds werken. Welke mogelijkheden heb ik? Wat is het effect ervan op mijn pensioen?" vraagt Lieve, leraar zesde leerjaar.

controlearts doet controle op ziekteverlof
Mag dat?

Kan de controlearts mijn ziekteverlof stopzetten?

De controlearts kan je vervroegd aan het werk zetten wanneer hij je ziekteverlof niet langer gerechtvaardigd vindt. Doe je dat niet dan verlies je je recht op salaris, tenzij een arbritragearts werd aangesteld.

jonge leraar voor de klas
Duiding

Wisselende wedde als interim-leraar: wat moet je weten?

Hoe zit het met de wedde van een interim-leraar? De werkloosheidsreglementering is complex. 3 must-knows om problemen te voorkomen.

Directeur geeft uitleg op een klassenraad
Duiding

Gelijktijdige klassenraden of opdrachten: wat nu?

"Ik geef les in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs. De klassenraad valt samen met mijn opdracht in het basisonderwijs. Hoe los ik dat op?"

leraar staat voor een volgeschreven schoolbord
Mag dat?

Word ik betaald als vervanger vlak voor of tijdens een vakantie?

Ken jij de regels voor de vervanging van afwezige personeelsleden in een periode van 14 kalenderdagen voor of tijdens een korte vakantieperiode? Zo zit het.

Illustratie van een vraagteken
Mag dat?

Hoe krijg ik mijn eerste loon als leraar op tijd?

"Ik ben net afgestudeerd als leraar lager onderwijs en vond onmiddellijk werk", vertelt starter Gilles. "Vanaf 2 september sta ik voltijds voor de klas. Mijn collega’s vertellen me dat zij hun eerste loon pas in oktober kregen omdat hun ‘papierwinkel’ niet in orde was. Hoe vermijd ik dat?"

Krijg je als getuige van een trouw recht op verlof?
Mag dat?

Verlof buiten de schoolvakanties: mag dat?

Een overlijden, een trouw, een communie: wanneer heb je als leraar recht op verlof buiten de schoolvakanties? Klasse zocht het voor je uit.

Illustratie van een vraagteken
Mag dat?

Heb ik een doktersbriefje nodig voor 1 dag?

"Vorige week was ik een dag ziek. Breng ik een ‘doktersbriefje’ binnen bij het secretariaat?" Dat wil starter Dina graag weten.

meisje aan het schoolbord met haar juf
Duiding

3 stappen naar een vaste benoeming in onderwijs

Starter Evelien vraagt: "Hoe werkt de vaste benoeming? Waarom raakt de ene collega snel benoemd en de andere niet?"

Illustratie van een vraagteken
Mag dat?

Hoe kan ik weten dat mijn loon juist berekend is?

Starter Jens kijkt uit naar zijn eerste loon: "Straks krijg ik mijn eerste loon. Hoe kan ik weten dat dat juist berekend is?"

Andere thema's binnen Je loopbaan