De website van Klasse gebruikt cookies, zoals beschreven in de gebruiksvoorwaarden. Je kan je cookie-instellingen beheren in je browser (Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Edge). OK

Ouderbetrokkenheid

Log in om te bewaren.

Delen

Om ouders te betrekken bij school is meer nodig dan een oudercontact. Er zijn veel vormen van ouderbetrokkenheid. Dat ouders thuis hun kind begeleiden en stimuleren is minstens even belangrijk. Wat zeggen specialisten? Wat doen scholen in de praktijk? Je leest het in dit dossier.